Latice - Latinamerika i Centrum

Nättidskrift
I LatiCe kan du läsa om sexuella och reproduktiva rättigheter, miljö, ursprungsbefolkning, funktionshinder, gräsrotserfarenheter samt mänskliga rättigheter.
-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


Människohandel och människosmuggling i Latinamerika

Människohandel och människosmuggling i Latinamerika

Med denna temadossier vill LatiCe bidra till att öka kännedom om människohandel (eller trafficking) och människosmuggling i Latinamerika.
Människohandel och människosmuggling i Latinamerika

Tidigare publikation

Ungdomsbrottslighet: Förebyggande åtgärder, frihetsberövande, rehabilitering

Ungdomsbrottslighet: Förebyggande åtgärder, frihetsberövande, rehabilitering

Syftet med denna publikation är att öppna ett utrymme för reflektion och diskussion, genom dialog med de berörda sociala aktörerna kopplade till ungdomsbrottsligheten i Guatemala, Uruguay och Argentina.
Ungdomsbrottslighet: Förebyggande åtgärder, frihetsberövande, rehabilitering, läs mer

Why do we oppose mega-mining?

Why do we oppose mega-mining?

Genom denna publikation vill vi synliggöra tre fall av folkets motstånd mot de storskaliga gruvprojekten i Latinamerika.
Why do we oppose mega-mining?, läs mer

Latin America-Woman is Movilized for her right

Latin America-Woman is Movilized for her right

I denna publikation finns texter av kvinnor som organiserar sig, marscherar i protest och kämpar för sina rättigheter.
Latin America Women is Movilized for her right, läs mer

Trans-strukturering av begreppet sexuell

Trans-strukturering av begreppet sexuell

Några av ämnena som tas
upp i denna publikation är situationen för HBT-samhället, berättelser av föräldrar till homosexuella barn, mobbning, diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, hatbrott och familj mångfald.
Trans-strukturering av begreppet sexuell, läs mer

Att försöka förstå funktionshinder

Att försöka förstå funktionshinder

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att det i dag finns omkring 650 miljoner funktionshindrade i världen. Det vill säga att cirka 10 % av jordens ...
Att försöka förstå funktionshinder, läs mer

Latinamerika skildrat genom kvinnor

Latinamerika skildrat genom kvinnor

I denna publikation finner vi, skildrat genom kvinnor, de problem som vi kvinnor lever med i vårt Latinamerika. Latinamerika skildrat genom kvinnor, läs mer


arkiv


facebook


Vi samarbetar med

Hormigón Armado

Hormigón Armado
Skoputsarnas Tidning

-----

Translators
without border

Translators without border
Översättare utan gränsLatice arbetsgrupp rekommenderar dig att lyssna på:

  • Radio Taller - 91.1 Mhz
    på nätet"Mujeres con intención"torsdagar kl 15.00 - 18.00 och söndagar kl 12.00 - 13.00 (CET).  • "No Más Violencia a las Mujeres del Campo" (Inte mer våld mot kvinnorna på landet) Radioteca.net


Vi rekommenderar även


  • RadiotecaUtbytes portal för radioproduktioner med delad äganderättighet, bildad gemensam med hundratals radiostationer, centrer och nätverk av Latinamerika och andra världsdelar.
  • Radio la GranjaSjälvförvaltade projekt av förening "la Granja 102" som vill skapa en plattform av fri kommunikation för alla som bor i San Jose bostadsområdet av Zaragoza, Aragon, (genom Internet).
Projekt

Projektet Från maktlöshet till inflyttande startar Möte med deltagarna
Projektet syftar till att kvinnorna som lever i utsatthet blir personligt och ekonomiskt bemäktigade, likaså i projektet ingår psykopedagogiskt stöd till deras barn och medvetandegörande workshops.

Projektet Från maktlöshet till inflyttande startar

Den 11 februari 2018

USAs tysta invasion av Panama
Eliécer Navarro, journalist på tidningen Crítica (på svenska: Kritik) i landets huvudstad rapporterade om att Panamas regering kommer tillåta upp till 415 medlemmar ur det amerikanska flygförsvaret (US Air Force) att ockupera nationellt territorium under första halvåret av 2018 iklädda militäruniformer samt bära vapen.

Alai-Amlatina
Den 28 januari 2018

De svarta hålen
Det är ingenting så livsfarligt för en demokrati som maktkoncentrationen. När man pekar på systemet, vilket det än kan handla om, som huvudorsaken till att regeringens förvaltningsprocess resulterade i ett misslyckande, glömmer man något så centralt som medborgarnas deltagande i sin roll av föremål för denna förvaltning.

Carolina Vásquez Araya
Den 16 januari 2018

I frihetsland Beväpnade poliser
Argentina. Frihetslandet drar humanitära skäl från sin trollkarlhatt. I andra fall göms det dem under lås och bom.

Agencia Pelota de Trapo

Den 5 januari 2018

Fujimori benådad
I spegelbilden av Peru reflekteras numera hur den politiska korruptionen och landets sönderfall har kulminerat. Efter ansträngningar för att rädda en president som var på håret att bli avsatt, och efter att via en skör tråd ha räddat honom genom att vänstern drog tillbaka tio röster, så har det visat sig att det i själva verket funnits ett maskineri i gång för att frige Fujimori åtminstone sedan i oktober 2017.

Alai-Amlatina
Mer nyheter
Artiklar om de sociala rörelsernas erfarenheter liksom övriga nyheter om Latinamerika.
Tidigare nyheter
Den 20 januari 2018

Brasiliens 900 tusen urinvånare Kvinna från ursprungsbefolkning
(Publicerad av El Salto) Brasilien är det land med flest isolerade urbefolkningsbyar i världen. Omkring 240 stammar med 900,000 personer bor i Brasilien, 0,4% av den totala brasilianska befolkningen. Den mista stammen består av endast en man, som bor i sitt hus i östra Brasilien.

DesinformémosnosDen 19 december 2017

Klan Chonik Ursprungsfolken Clan Choñik
Julimånad i år blev vi bjudna att delta i Första Latinamerikanska Forum om Permanent Utbildning. Vi stod inför det för oss, som levande Charrua ursprungskultur från Uruguay, stora äventyret som innebar att visa vår kultur utan att det väsentliga i den gick förlorat.

Ciro Rodriguez, Paula Suri HernandezDen 14 december 2017

Patagoniens utrotare
Allt började med erövringen av öknen, som egentligen inte var en öken eftersom den beboddes av ursprungsbefolkningen, vars motstånd besegrades med blod och eld.

Alai-AmlatinaDen 11 november 2017

Krönika om hektarvis med blod
De är mapucherna. 113 680 personer över hela nationens territorium anser sig vara av detta ursprung, utav landets totalt 43 590 368 invånare enligt den senast utförda folkräkningen i Argentina (2010).

Alai-AmlatinaTidigare artiklar om ursprungsbefolkning
Artiklar publicerade om Latinamerikas ursprungsbefolkning.

Ursprungsbefolkning
Den 28 maj 2016

Nationell Karavan av Personer med Funktionsnedsättning mobiliserad för en inkomst av 500 BOB/månad
Kravallpolis hindrar demonstranterna att komma in i torgetLa Paz, den 27 maj 2016 som ett resultat av hjälplösheten inom Bolivias mångkulturella stat och framför de politiska hånen av Evo Morales regering och de 63 undertecknade avtal som dock inte uppfylldes liksom, med de 40 000 000 BOB, som vi under 2008 lyckades få för att främja personer med funktionsnedsättning, och inte skulle användas i annat syfte såsom ministeriets eller regerings egna uppgifter.

Carlos Mariaca AlvarezDen 27 maj 2016

Personer med funktionsnedsättning kämpar för sina rättigheter
Bolivia. Senaste dagarna visades det i svenska medier konfrontationen mellan bolivianska polisen och en grupp personer med funktionsnedsättning (många av dem rullstolsbundna) som försökte närma sig presidentpalatset för att redogöra för sina krav. Nedan publicerar vi uttalande av Personer med Funktionsnedsättning av Vigilia de San Francisco (San Francisco Vakan) från april i år.

PCD de la Vigilia de San FranciscoDen 29 april 2016

Årlig information om OUDPDs aktiviteter Uruguayanska Observatoriet
Det Uruguayanska Observatoriet för Personer med Funktionsnedsättningars Rättigheter (El Observatorio Uruguayo de los Derechos para las Personas con Discapacidad = OUDPD) deltog i juli i det fjärde sammanträdet för mänskliga rättigheter.

Sandra Noe AbelendDen 10 augusti 2015

Lansering av det uruguayanska observatoriet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Observatoriet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (OUDEPD)
Uruguay. Den 10 juli organiserades en ceremoni för att presentera det uruguayanska observatoriet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Observatorio Uruguayo de los Derechos de las Personas con Discapacidad/OUDEPD). Företrädare för regeringen samt statliga, regionala och kommunala myndigheter deltog i evenemanget. ...

Sandra Noe AbelendTidigare artiklar om funktionsnedsättning
Artiklar publicerade om situationen för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning

Den 11 februari 2018

Potatisen Varianter av inhemsk potatis
(Lucha Indígena 138) Potatisen kommer ursprungligen från Peru, där den har odlats sedan år 7000. När de europeiska inkräktarna kom såg de med fasa den underjordiska maten: sötpotatis, yuca, oca, oño olluco. De sa att den var förbannade eftersom knölen var nära djävulen.

ServindiDen 7 februari 2018

Bindande avtal för att skydda miljöförsvarare brådskar José Napoleón Tarrillo
(Información) Värnandet av markområden och miljön skördar varje år hundratals liv i regionen. Enligt Global Witness, en organisation som inriktar sig på att skydda försvarare av miljö och markområden, har det aldrig varit farligare positionera sig mot de företag som stjäl mark och förstör naturen.

Noticias AliadasDen 15 december 2017

Chomsky: Självförstöring och klimatförändring, de stora hoten Noam Chomsky
Den amerikanske tänkaren uttryckte sin oro för kärnvapnens alltmer destruktiva kapacitet, klimatförändringen, pandemierna och likgiltigheten inför allt detta.

Servindi
Den 27 november 2017

Nära 23 % av djungel- och skogsområdena i Mexiko har upplåtits till gruvbolagen Man kan leva utan guld, men utan vatten dör man
Rapporten slår fast att gruvnäringens verksamheter inte bara utgör ett hot mot miljön, utan också mot samhällena och skogssamfälligheterna och deras förutsättningar. Såväl deras ekonomi som sociala nätverk påverkas.

DesinformémonosTidigare artiklar om miljö
Artiklar publicerade om klimatförändringar, livsmedelssuveränitet, urskillningslös skogsavverkning, gruvdrift, bekämpningsmedel, genetiskt modifierade grödor och goda erfarenheter.

Miljö

Den 16 februari 2018

Latinamerika och Karibiens HBTQ gratulerar den interamerikanska domstolen Latinamerika och Karibiens HBTQ organisationers koalition
Latinamerika och Karibiens HBTQ organisationers koalition, som arbetar inom ramen för OAS och bildades av de undertecknade organisationerna, vill gratulera den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheterna för sitt erkännande av transpersoners och samkönade pars mänskliga rättigheter.


OTD
Den 4 december 2017

En väldigt tung börda
Klaga inte om de våldtar dig, om de trakasserar dig, om de dödar dig – det är alltid ditt fel...
När en ledare av den katolska kyrkan lägger skulden på kvinnorna för det våld som de utsätts för kastas det samtidigt ut ett starkt meddelande till resten av samhället.Carolina Vásquez Araya
Den 12 november 2017

Regeringarna bör driva på barnmorskearbetet Francisca Córdoba Camacho

Traditionella barnmorskor bidrar till att minska mödradödligheten i några av regionens fattigaste länder.Noticias Aliadas
Den 3 november 2017

#PeruVåldtäktsmännensLand ...även om du inte vill medge det De dödar oss, de våldtar oss, och du gör ingenting
Efter våldtäkten som ägde rum under den nationella folkräkningen, visade befolkningen sin avsky genom hashtag #PerúPaísDeVioladores, som avslöjar den grymma verklighet som råder i vårt land: Peru ligger på tredje plats bland de länderna i världen med flest sexuella övergrepp.

Servindi
Tidigare artiklar om genus
Artiklar publicerade om sexuella och reproduktiva rättigheter, kvinnomord, sexuell mångfald och liknande ämnen.

Genus

Den 9 oktober 2017

Ana Tijoux: Det är inte rappen som är sexistisk, det är världen som är sexistisk Ana Tijoux
"Det är sant att det finns en medial rap som visar en ganska förenklad bild av kvinnor, men det är inte ens rap, det är skit", säger hon, och nuförtiden "finns det fler och fler kvinnliga feministiska rappare".


Latinoamérica exuberanteDen 11 september 2017

Och bandet fortsatte ta i trä Musikverkstad
Argentina. På Centro de Día de la Asociación CHICOS ("Dagcentrum för Föreningen UNGDOMAR"), där ungdomar mellan tolv och arton år som lever på gatan deltar, presenterades boken "Del derecho a ser oídos" ("Om rätten att få göra sig hörd") som berättar om erfarenheterna från den musikverkstad som redan funnits i åtta år. ...

enREDandoDen 13 augusti 2017

Paulo Freire, mentorn för medvetenhetens bildning Paulo Freire
Brasiliens mest kända pedagog, författare av "Den förtrycktes pedagogik", försvarade idén att skolans mål är att lära eleven "läsa världen" för att kunna förändra den.


Latinoamérica exuberanteDen 2 juni 2017

Det verkliga mysteriet med Rulfo Juan Rulfo
García Márquez sa att om Pedro Páramo inte är den viktigaste romanen är den det vackraste som någonsin skrivits på spanska.

Latinoamérica exuberanteTidigare artiklar om kultur
Artiklar om kultur, dikter eller liknande.

Artiklar om kultur
Den 3 juli 2017

Indiansagor: Yámana, historien om mannen av sten Mannen av sten
En dag hittade en flicka på stranden en sten som på alla sätt och viss såg ut som ett litet barn. Hon tog upp den och började leka med den, så som en flicka leker med sin docka.

Latinamerica exuberanteDen 24 september 2016

De bortglömda
De som säger att de inte visste något ljuger helt säkert. Det var ingen hemlighet att orkanen skulle komma, även om det var få som tog nyheten på allvar, kanske för att andra mer påtagliga saker upptog deras tankar.

Claudia GarcíaDen 11 juni 2012

Ackord av idéer Ackord av idéer

Idéer är som en stryken av fjärilsvingar,
bortom våra mest eftertraktade önskemål,
förflyttar sig mellan vågor av känsliga fladder
seglar mellan ljud och söta melodier.


Lorena Pastor GilDen 5 maj 2012

Tiden i venerna
Fåfängan kunde inte hejda honom. Det som var skrivet utvecklades trots oss själva.

Diana GarcíaTidigare litterära texterna
Publikationer om berättelser och dikter.

Litterära


Spanska kurs 2017