Latice - Latinamerika i Centrum

Nättidskrift
I LatiCe kan du läsa om sexuella och reproduktiva rättigheter, miljö, ursprungsbefolkning, funktionshinder, gräsrotserfarenheter samt mänskliga rättigheter.
-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


Människohandel och människosmuggling i Latinamerika

Människohandel och människosmuggling i Latinamerika

Med denna temadossier vill LatiCe bidra till att öka kännedom om människohandel (eller trafficking) och människosmuggling i Latinamerika.
Människohandel och människosmuggling i Latinamerika

Tidigare publikation

Ungdomsbrottslighet: Förebyggande åtgärder, frihetsberövande, rehabilitering

Ungdomsbrottslighet

Syftet med denna publikation är att öppna ett utrymme för reflektion och diskussion, genom dialog med de berörda sociala aktörerna kopplade till ungdomsbrottsligheten i Guatemala, Uruguay och Argentina.
Ungdomsbrottslighet: Förebyggande åtgärder, frihetsberövande, rehabilitering, läs mer

Why do we oppose mega-mining?

Why do we oppose mega-mining?

Genom denna publikation vill vi synliggöra tre fall av folkets motstånd mot de storskaliga gruvprojekten i Latinamerika.
Why do we oppose mega-mining?, läs mer

Latin America-Woman is Movilized for her right

Latin America-Woman is Movilized for her right

I denna publikation finns texter av kvinnor som organiserar sig, marscherar i protest och kämpar för sina rättigheter.
Latin America Women is Movilized for her right, läs mer

Trans-strukturering av begreppet sexuell

Trans-strukturering av begreppet sexuell

Några av ämnena som tas
upp i denna publikation är situationen för HBT-samhället, berättelser av föräldrar till homosexuella barn, mobbning, diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, hatbrott och familj mångfald.
Trans-strukturering av begreppet sexuell, läs mer

Att försöka förstå funktionshinder

Att försöka förstå funktionshinder

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att det i dag finns omkring 650 miljoner funktionshindrade i världen. Det vill säga att cirka 10 % av jordens ...
Att försöka förstå funktionshinder, läs mer

Latinamerika skildrat genom kvinnor

Latinamerika skildrat genom kvinnor

I denna publikation finner vi, skildrat genom kvinnor, de problem som vi kvinnor lever med i vårt Latinamerika. Latinamerika skildrat genom kvinnor, läs mer


arkivVi samarbetar med

Hormigón Armado

Hormigón Armado
Skoputsarnas Tidning

-----

Translators
without border

Translators without border
Översättare utan gränsLatice arbetsgrupp rekommenderar dig att lyssna på:

  • Radio Taller - 91.1 Mhz
    på nätet"Mujeres con intención"torsdagar kl 15.00 - 18.00 och söndagar kl 12.00 - 13.00 (CET).  • "No Más Violencia a las Mujeres del Campo" (Inte mer våld mot kvinnorna på landet) Radioteca.net


Vi rekommenderar även


  • RadiotecaUtbytes portal för radioproduktioner med delad äganderättighet, bildad gemensam med hundratals radiostationer, centrer och nätverk av Latinamerika och andra världsdelar.
  • Radio la GranjaSjälvförvaltade projekt av förening "la Granja 102" som vill skapa en plattform av fri kommunikation för alla som bor i San Jose bostadsområdet av Zaragoza, Aragon, (genom Internet).
Aktuellt

Vi inbjuder dig att delta i ett evenemang om Bolivia Bolivias alla ansikten
Datum: den 30 november
Tid: kl. 18:00
Vi vill dela med oss av våra erfarenheter i Bolivia, berätta vad vi gör och få chansen att lyssna på din åsikt. Det kommer att finnas musik och möjligheten att umgås. Inträdet är gratis, det kommer att finnas mat att köpa.
Missa inte att dela dessa ögonblick med oss. Mer information finns på affischen.
Vi väntar på dig!
Välkommen!

Vi inbjuder dig att delta i ett evenemang om Bolivia

Den 17 november 2018

Allt läggs på is Ledamöter från COHEP, Honduras
Honduras presterar sämst på det index som värderar landets demokrati, och anses vara den värsta av alla s.k. vägledda demokratier (engelska: 'guided democracy', eller spanska: 'democracia tutelada', övers. anm.), trots att man delvis övergått från att styras av en militärjunta till en folkvald regering som tillsätts var fjärde år.

Alai-Amlatina
Den 7 november 2018

Fascisten som vi alla bär inom oss
För att en fascist ska vinna ett lands presidentval krävs det miljoner av fascister som i tider av demokrati avslutar denna genom att ge sin röst till en högerextremist. En blodig diktatur är en sak medan att miljontals människor med sin fria vilja röstar på en fascist och gör honom till president är en annan.

Ilka Oliva Corado
Den 1 november 2018

En lös maska i nätet
Och de kände till kejsarens existens, men de ville aldrig erkänna den. Det är smärtsamt att observera hur mycket lidande latinamerikanska samhällen får uthärda. Smärtsamt och frustrerande för att dess orsak är allmän kännedom, ...

Carolina Vásquez Araya
Den 23 oktober 2018

"Man gör juridiska övertramp för att kunna upprätthålla sin goda relation med USA": sade migrationsexpert Centralamerikanska migranter
För en vecka sedan påbörjade ungefär tretusen centralamerikanska migranter en pilgrimsfärd. De övergav sina egna länder, med förhoppningen att få tillträde till Förenta Staterna och jaga den amerikanska drömmen.

Desinformémosnos
Den 18 oktober 2018

Låt oss tala om suveränitet
En kontinent sprängfylld med resurser, oförmögen till självstyre. Det krävs att vi inleder med att definiera begreppen. Med hänvisning till den Spanska Språkakademien är suveränitet den "politiskt överlägsna makt som anstår en självständig stat" och staten är "en samling av regerande organ i ett suveränt land".

Carolina Vásquez Araya
Mer nyheter
Artiklar om de sociala rörelsernas erfarenheter liksom övriga nyheter om Latinamerika.
Tidigare nyheter
Den 28 oktober 2018

Pilmaikén Slår Tillbaka: Ursprungsbefolkningen fördömer det statliga, norska företaget Statkrafts verksamhet i Osorno Att beskydda floden Pilmaikén
Nedan finner ni den officiella kommunikén för det fredliga övertagandet av det norska, statliga företaget Statkrafts kontor i Chawrakawin, Osorno.

Mapuexpress
Den 28 oktober 2018

Colombia: José Domingo Ulcué blir den 173:e företrädaren för ursprungsbefolkning som mördats under 2018 Bilder av de mördade företrädarna för minoritetsgrupper
Sedan vapenvilan mellan Colombias regering och FARC-gerillan trädde i kraft den första januari 2016 har 478 företrädare för minoritetsgrupper mördats.

Servindi
Den 2 oktober 2018

Våld mot ursprungsbefolkningars byar genomgår en global ökning Ursprungsinvånare man
Föredragande Victoria Tauli-Corpuz presenterade en rapport som varnar för både de industriella projektens globala, negativa påverkan på urinvånares byar och det våld som utövas mot dem.

Servindi
Den 4 mars 2018

Rasismen hindrar ungdomar från ursprungsbefolkning att uttrycka sig på sitt modersmål Tarcila Rivera Zea
Peru. Tarcila Rivera Zea välkomnade den nationella politiken för autoktona språk som främjas av Perus kulturministerium.

Chirapaq
Tidigare artiklar om ursprungsbefolkning
Artiklar publicerade om Latinamerikas ursprungsbefolkning.

Ursprungsbefolkning
Den 28 maj 2016

Nationell Karavan av Personer med Funktionsnedsättning mobiliserad för en inkomst av 500 BOB/månad
Kravallpolis hindrar demonstranterna att komma in i torgetLa Paz, den 27 maj 2016 som ett resultat av hjälplösheten inom Bolivias mångkulturella stat och framför de politiska hånen av Evo Morales regering och de 63 undertecknade avtal som dock inte uppfylldes liksom, med de 40 000 000 BOB, som vi under 2008 lyckades få för att främja personer med funktionsnedsättning, och inte skulle användas i annat syfte såsom ministeriets eller regerings egna uppgifter.

Carlos Mariaca AlvarezDen 27 maj 2016

Personer med funktionsnedsättning kämpar för sina rättigheter
Bolivia. Senaste dagarna visades det i svenska medier konfrontationen mellan bolivianska polisen och en grupp personer med funktionsnedsättning (många av dem rullstolsbundna) som försökte närma sig presidentpalatset för att redogöra för sina krav. Nedan publicerar vi uttalande av Personer med Funktionsnedsättning av Vigilia de San Francisco (San Francisco Vakan) från april i år.

PCD de la Vigilia de San FranciscoDen 29 april 2016

Årlig information om OUDPDs aktiviteter Uruguayanska Observatoriet
Det Uruguayanska Observatoriet för Personer med Funktionsnedsättningars Rättigheter (El Observatorio Uruguayo de los Derechos para las Personas con Discapacidad = OUDPD) deltog i juli i det fjärde sammanträdet för mänskliga rättigheter.

Sandra Noe AbelendDen 10 augusti 2015

Lansering av det uruguayanska observatoriet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Observatoriet om rättigheter
Uruguay. Den 10 juli organiserades en ceremoni för att presentera det uruguayanska observatoriet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Observatorio Uruguayo de los Derechos de las Personas con Discapacidad/OUDEPD). Företrädare för regeringen samt statliga, regionala och kommunala myndigheter deltog i evenemanget. ...

Sandra Noe AbelendTidigare artiklar om funktionsnedsättning
Artiklar publicerade om situationen för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning

Den 10 november 2018

Paraguay: Jordbruksnäringen visar sina klor Jordbruksnäringen visar sina klor
Ursprungsbefolkningens och böndernas decennielånga konflikt rörande sojaodlingarnas utbredning står i centrum för debatten om jordbruksnäringen, en debatt som är av stor betydelse i Paraguay.

BiodiversidadlaDen 13 september 2018

Uruguay: "Det finns ingen livsmedelssuveränitet utan endemiska fröer" Möte Norra Regionen av det Nationella Nätverket för Inhemska och Endemiska Fröer
Inom ramen för det första av el Foro Canario de Soberania Alimentaria (Kanarieöarnas forum för livsmedelssuveränitet, öv. anm.) understryker hjälp- och revalveringsorganisationer för endemiska fröer överlägsenheten hos dessa genetiska resurser och det kulturella bagage de bär.

Red Latina sin FronterasDen 15 juni 2018

El Salvador: Lag mot metallgruvsindustrin riskerar att upphävas El Salvador Lag mot metallgruvsindustrin
Ny sammansättning i den lagstiftande församlingen med konservativ majoritet kan vara vägen bakåt för den lag som förbjuder gruvaktiviteter i landet. Sedan den 29 mars 2017 existerar inte metallgruvor i El Salvador.

Noticias AliadasDen 3 juni 2018

Ursprungsfolkets världsbild: Mänsklig – Ekologisk Peruanska Amazonas regnskog
Världens ursprungsfolk och i synnerhet de som finns vid de fuktiga tropikerna, som till exempel i Peru och den peruanska Amazonas regnskog, håller levande sin integrerande, rättvist världsbild mellan samhället och den biologiska mångfalden.

Servindi


Tidigare artiklar om miljö
Artiklar publicerade om klimatförändringar, livsmedelssuveränitet, urskillningslös skogsavverkning, gruvdrift, bekämpningsmedel, genetiskt modifierade grödor och goda erfarenheter.

Miljö

Den 7 november 2018

Lag om könsidentitet får stöd av Chiles författningsdomstol Lag om könsidentitet, Chile
Torsdagen den 25 oktober slog Chiles författningsdomstol fast att den nyligen godtagna könsidentitetslagen går i linje med konstitutionen. Samtidigt lämnas lagtexten oförändrad, vilket innebär att bestämmelsen behåller den ursprungliga formatering som kongressen klubbade igenom i september.

OTD
Den 10 oktober 2018

Cabeza de Vaca, Partido Acción Nacional och trafficking
Hur hamnade fotot på en skolflicka i senatorn och nationella aktionspartimedlemmen Ismael Cabeza de Vacas mobiltelefon? Finns de omtalade hemliga kataloger verkligen; de innehållande bilderna på kvinnor, och bredvid fotografierna, kostnaden för olika sexuella tjänster? Vilka juridiska efterverkningar kan avslöjandet av sexuellt utnyttjande bakom senatens lyckta dörrar få?

Latinoamérica exuberante
Den 5 oktober 2018

En avlägsen värld
"... man hävdar att flickor inte kan studera på grund av att de är flickor och att pojkar kan det på grund av att de är pojkar."

Carolina Vázquez Araya
Den 13 september 2018

Det polisanmäls en kvinna för abort varje dag i Mexiko: rapport "Moderskap eller straff" Moderskap är inte en skyldighet
Det finns 136 personer dömda till fängelse för att ha gjort abort i Mexiko, informeras i rapporten Moderskap eller Bestraffning, som presenterades av Informationsgrupp för Vald Reproduktion (GIRE) vid Universidad Autonoma de Mexico.

Desinformémosnos
Tidigare artiklar om genus
Artiklar publicerade om sexuella och reproduktiva rättigheter, kvinnomord, sexuell mångfald och liknande ämnen.

Genus

Den 18 oktober 2018

Utställning som visar Ingmar Bergmans inflytande inom design Ingmar Bergman
Universitetens Vetenskap -och Konstmuseum kommer under en månad att inhysa utställningen Ingmar Bergman och hans arv inom mode och konst, inom ramen för hans livsverks 100års firande. Utställningen vill visa att hans inflytande nådde inte bara filmen och teatern utan även designens värld.

DesinformémosnosDen 9 oktober 2017

Ana Tijoux: Det är inte rappen som är sexistisk, det är världen som är sexistisk Ana Tijoux
"Det är sant att det finns en medial rap som visar en ganska förenklad bild av kvinnor, men det är inte ens rap, det är skit", säger hon, och nuförtiden "finns det fler och fler kvinnliga feministiska rappare".


Latinoamérica exuberanteDen 11 september 2017

Och bandet fortsatte ta i trä Musikverkstad
Argentina. På Centro de Día de la Asociación CHICOS ("Dagcentrum för Föreningen UNGDOMAR"), där ungdomar mellan tolv och arton år som lever på gatan deltar, presenterades boken "Del derecho a ser oídos" ("Om rätten att få göra sig hörd") som berättar om erfarenheterna från den musikverkstad som redan funnits i åtta år. ...

enREDandoDen 13 augusti 2017

Paulo Freire, mentorn för medvetenhetens bildning Paulo Freire
Brasiliens mest kända pedagog, författare av "Den förtrycktes pedagogik", försvarade idén att skolans mål är att lära eleven "läsa världen" för att kunna förändra den.


Latinoamérica exuberanteTidigare artiklar om kultur
Artiklar om kultur, dikter eller liknande.

Artiklar om kultur
Den 2 augusti 2018

Berättelser av Miguel Méndez Pereira
Den fromme
Han var redan över sjuttio års gammal när det här hände, och kanske var det för de 23 år som han tillbringade som fånge och torterades i fängelserna i den stronistiska diktaturen i Paraguay. ...

Kronos
Det var då år 2051 som människorna genom att kriga, överarbeta och ackumulera kapital gjorde uselt bruk av Kronos gåva. Guden vaknade och med samtycke från mänsklighetens andra gudar bestämde sig för att dra tillbaka sin gåva: Tiden.

Miguel Méndez PereiraDen 3 juli 2017

Indiansagor: Yámana, historien om mannen av sten Mannen av sten
En dag hittade en flicka på stranden en sten som på alla sätt och viss såg ut som ett litet barn. Hon tog upp den och började leka med den, så som en flicka leker med sin docka.

Latinamerica exuberanteDen 24 september 2016

De bortglömda
De som säger att de inte visste något ljuger helt säkert. Det var ingen hemlighet att orkanen skulle komma, även om det var få som tog nyheten på allvar, kanske för att andra mer påtagliga saker upptog deras tankar.

Claudia GarcíaDen 11 juni 2012

Ackord av idéer Ackord av idéer

Idéer är som en stryken av fjärilsvingar,
bortom våra mest eftertraktade önskemål,
förflyttar sig mellan vågor av känsliga fladder
seglar mellan ljud och söta melodier.


Lorena Pastor GilTidigare litterära texterna
Publikationer om berättelser och dikter.

Litterära


Spanska kurs 2017