Latice - Latinamerika i Centrum

.


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe Söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Om Oss

Föreningen LatiCeHar en permanent arbetsgrupp bestående av medlemmar som kommer från Sverige och Latinamerika.


Styrelse
Algren Morgan - ordförande
Daniela Balladares - sekreterare
Sebatian Ferrer - kassör
Stella Moreno - ledamot
Veronica Ferreira - ledamot
Hugo Klappenbach - suppleant
Daniel Marrero - suppleant

Arbetsgrupper

Kommunikatör
Hugo Klappenbach
Bolivias projekt - Hormigón Armado
Elizabeth Paller
Claudia García
Stöd till Nicaragua
Daniela Balladares
Scarlett García
Stöd till Fundación Logros - Uruguay
Daniel Marrero
Spanska kursen
Stella Moreno

Alla som ingår i arbetsgruppen har olika yrkesbakgrund och erfarenheter. Alla vill dock samarbeta, för att på ett demokratiskt sätt förverkliga föreningens mål.

Alla delar ambitionen att tillsammans medverka till att bygga broar mellan Sverige och Latinamerika. Var och en gör det dock på sitt eget sätt. Alla bidrar med det man kan bäst. Alla hjälper alla vid behov.

Våra översättare är frivilliga

Webmaster: Algren Morgan


  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe