Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Trots pandemin fortsätter vårt projekt i Bolivia framåt


kvinnor som deltar i projektet

Den strikta karantänen i La Paz och El Alto startade den 22 mars och varade tills den 31 maj. Under denna period var det nödvändigt att stoppa alla aktiviteter, med några få undantag, till exempel läxhjälp eller kommunikationsstrategi. Från och med den 1 juni infördes en flexibel karantän, vilket innebär ett begränsat schema (6 arbetstimmar och det är tillåten att vara ute fram till 18:00), man kunde gå ut enligt nr på ID-kort och det finns rörelsebegränsning på helger. Detta har gjort det möjligt för vissa aktiviteter att starta upp igen, till exempel möten ansikte mot ansikte för kommunikationsstrategin med Hormigón Armado arbetsteamet och styrelsen av Hormigón Armado Kollektivet.


workshop om Ledarskap och teamwork

Leadership workshops genomfördes personligen eftersom antalet deltagare är mindre än 10 personer. I den första workshopen var ämnet "Ledarskap och teamwork"

Ett biosäkerhetsprotokoll måste också genomföras för Hormigón Armados anläggningar, eftersom detta krävs av regeringen.


Digital workshops

Empowerment-workshops genomfördes digitalt. Det var spännande för några av kvinnorna att upptäcka att man genom en app kan utveckla en workshop och prata om olika ämnen.

Gastronomi workshops startades också. Deltagarna valde de recept de vill lära sig. Det var en introduktionsworkshop för vilken deltagarna delades in i två grupper om 10 personer vardera. Dagordningen för de 24 planerade workshops, tidpunkterna för träffarna och vissa biosäkerhetsåtgärder socialiserades genom ett första informativt möte med facilitatorer från El Alto kommunala autonoma regering i hälsoområdet via Zoom. Den andra teoretiska workshopen tillägnades till grundläggande begrepp om gastronomi och mathantering.

Gastronomi workshop


Publicerad: juli 2020

Mer om: LatiCes Projekt  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe