Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


LatiCes Projekt

Här nedan hittar du information om våra samarbetsprojekt.


Hormigón Armado

Hjälp oss att hjälpa!LatiCe vill bidra tillsamman med Hormigón Armado till att betala för en ung mors studier så att hennes och hennes barns liv ska kunna bli bättre. Ge dit solidariska bidrag på Plusgiro 519395-8, eller swisha till 1236298095 med "Bolivia" som referens.


De sista aktiviteterna i vårt projekt i La Paz Gemenskapen Hormigón Armado i en Athapi
I samarbetet med FACB/Hormigón Armado (La Paz, Bolivia) har vi genomfört vårt utvecklingsprojekt ”Från maktlöshet till inflyttande”. Projektet är nu slut och vi vill dela med er information om de sista aktiviteterna.

De sista aktiviteterna i vårt projekt i La PazProjektet avslutas snart Gemenskapen Hormigón Armado i en Athapi
Vi är på uppföljningsresa i La Paz för att besöka Hormigón Armado. De har arbetat hela året för att bilda och registrera en egen organisation. Vi har haft möjlighet att ...

Projektet avslutas snartKollektivet Hormigón Armado:s Påverkansarbete Hip hop-artister från kollektivet Hormigón Armado
Förra lördagen, den åttonde september, tog Hormigón Armado:s första bildningsaktivitet vid: en kulturfestival till försvar av bolivianska kvinnors sociala och ekonomiska rättigheter.

Kollektivet Hormigón Armado:s PåverkansarbeteLagens arbete för gatumänniskor intensifieras för framtida antagande (del II)
Workshopen fortsatte med andra föredrag om bakgrund och struktur av lagförslaget och de åtgärder och bidrag som ger de berörda ministerierna: Justitieministeriet, regeringen, hälsa, utbildning, planering, arbete, ombudsman.

Lagens arbete för gatumänniskor intensifieras för framtida antagande (del II)Lagens arbete för gatumänniskor intensifieras för framtida antagande (del I)
Fredagen den 27 april i senaten, organiserade medlemmar av det nationella nätverket som arbetar med gatumänniskor tillsammans med senator Efraim Chambi ett evenemang för socialisering av projektet "Lag om förebyggande, vård och heltäckande skydd för hemlösa barn, ungdomar och familjer", ...

Lagens arbete för gatumänniskor intensifieras för framtida antagande (del I)Projektets framskridande när vi gått halvvägs Kvinnornas barn får skolstöd
Samtidigt som ansökningsproceduren för att Hormigón Armado ska få status som juridisk person framskrider har ledarskapskurser och verkstadsgrupper startats. På de senare deltar både styrelsen och medlemmar i syfte att revidera organisationens Stadgar och det Interna Regelverket. Dessa processer stärker kollektivets demokrati och deltagandet.

Projektets framskridande när vi gått halvvägsArbetet går framåt Kvinnors empowerment
Projektet syftar till att ge kvinnor mödrar i utsatta situationer, som har minderåriga barn, möjlighet att utöva sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Arbetet går framåtColectivo Hormigon Armado
Projektet stärker deltagarnas demokratiska organisation och förstärker deras kapacitet att påverka på samhällets olika nivåer, särskilt de sociala aktörerna som är ansvarsbärande för att garantera utövandet av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.

Colectivo Hormigon ArmadoProjektet Från maktlöshet till inflyttande startar Möte med deltagarna
Projektet syftar till att kvinnorna som lever i utsatthet blir personligt och ekonomiskt bemäktigade, likaså i projektet ingår psykopedagogiskt stöd till deras barn och medvetandegörande workshops.

Projektet Från maktlöshet till inflyttande startar


  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe