Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


LatiCes Projekt

Här nedan hittar du information om våra samarbetsprojekt.


Hormigón Armado

Utbildning i gastronomi Utbildning i gastronomi
På grund av säkerhetsåtgärderna inför pandemin och för att optimera utbildningsprocessen delades deltagarna i två grupper för att delta i workshops. Utbildningen är intensiv och i varje workshop måste deltagarna tillaga mellan 5 och 8 recept på ett professionellt sätt, som om det vore för en restaurang.

Utbildning i gastronomi
Tidig stimulering Förskolan - pojkar och flickor
Vad gäller förskolan utfördes aktiviteterna normalt. Facilitatorer arbetar med de yngsta pojkar och flickor på måndag, onsdag och fredag.

Tidig stimulering
Trots svårigheter fortsätter läxhjälpen Barns och ungdomars rätt till utbildning
Hormigón Armado Kollektivet har som mål att garantera barns och ungdomars rätt till utbildning, kultur och hälsa. Av den anledningen är läxhjälpen ett av målen med projektet för att bekämpa bortfall från skolan.

Trots svårigheter fortsätter läxhjälpen
Vårt projekt: Hormigón Armado Kollektivet Hormigón Armado Kollektivet
Vårt projekt i La Paz syftar till att stärka Hormigo´n Armado Kollektivet så de blir en aktiv medlem av samhället och skapar strategiska allianser. På så sätt kommer Hormigón Armado att förbättra dess kapacitet för att försvara medlemmarnas ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Vårt projekt: Hormigón Armado Kollektivet
Hormigón Armado behöver oss! Låt oss rädda Hormigon Armado
I den nuvarande COVID-19-krisen, behöver kollektivet Hormigón Armado oss mer än någonsin för att fortsätta sitt arbete då deras verksamhet riskerar att stängas ned.

Hormigón Armado behöver oss!
Hormigón Armado behöver oss! Låt oss rädda Hormigon Armado
I den nuvarande COVID-19-krisen, behöver kollektivet Hormigón Armado oss mer än någonsin för att fortsätta sitt arbete då deras verksamhet riskerar att stängas ned.

Hormigón Armado behöver oss!
Vårt projekt i Bolivia: Läxhjälp Läxhjälp i Hormigon Armados lokal
Ett av våra projektmål är att deltagarnas söner och döttrar har full rätt till utbildning.

Vårt projekt i Bolivia: Läxhjälp
Trots pandemin fortsätter vårt projekt i Bolivia framåt Kvinnor som deltar i projektet
Den strikta karantänen i La Paz och El Alto startade den 22 mars och varade tills den 31 maj. Under denna period var det nödvändigt att stoppa alla aktiviteter, med några få undantag, till exempel läxhjälp eller kommunikationsstrategi.

Trots pandemin fortsätter vårt projekt i Bolivia framåtVårt projekt i La Paz Möte av Hormigón Armado - kollektivet 2020
Under dessa tider med COVID-19 vill vi dela med dig några nyheter om vårt projekt i La Paz, Bolivia. Projektet startades i januari. Hormigón Armado-kollektivet träffades för att välja sin styrelse och hann hålla några möten innan projektet påverkades av karantänen.

Vårt projekt i La PazDe sista aktiviteterna i vårt projekt i La Paz Gemenskapen Hormigón Armado i en Athapi
I samarbetet med FACB/Hormigón Armado (La Paz, Bolivia) har vi genomfört vårt utvecklingsprojekt "Från maktlöshet till inflyttande". Projektet är nu slut och vi vill dela med er information om de sista aktiviteterna.

De sista aktiviteterna i vårt projekt i La PazProjektet avslutas snart Gemenskapen Hormigón Armado i en Athapi
Vi är på uppföljningsresa i La Paz för att besöka Hormigón Armado. De har arbetat hela året för att bilda och registrera en egen organisation. Vi har haft möjlighet att ...

Projektet avslutas snartKollektivet Hormigón Armado:s Påverkansarbete Hip hop-artister från kollektivet Hormigón Armado
Förra lördagen, den åttonde september, tog Hormigón Armado:s första bildningsaktivitet vid: en kulturfestival till försvar av bolivianska kvinnors sociala och ekonomiska rättigheter.

Kollektivet Hormigón Armado:s PåverkansarbeteLagens arbete för gatumänniskor intensifieras för framtida antagande (del II)
Workshopen fortsatte med andra föredrag om bakgrund och struktur av lagförslaget och de åtgärder och bidrag som ger de berörda ministerierna: Justitieministeriet, regeringen, hälsa, utbildning, planering, arbete, ombudsman.

Lagens arbete för gatumänniskor intensifieras för framtida antagande (del II)Lagens arbete för gatumänniskor intensifieras för framtida antagande (del I)
Fredagen den 27 april i senaten, organiserade medlemmar av det nationella nätverket som arbetar med gatumänniskor tillsammans med senator Efraim Chambi ett evenemang för socialisering av projektet "Lag om förebyggande, vård och heltäckande skydd för hemlösa barn, ungdomar och familjer", ...

Lagens arbete för gatumänniskor intensifieras för framtida antagande (del I)Projektets framskridande när vi gått halvvägs Kvinnornas barn får skolstöd
Samtidigt som ansökningsproceduren för att Hormigón Armado ska få status som juridisk person framskrider har ledarskapskurser och verkstadsgrupper startats. På de senare deltar både styrelsen och medlemmar i syfte att revidera organisationens Stadgar och det Interna Regelverket. Dessa processer stärker kollektivets demokrati och deltagandet.

Projektets framskridande när vi gått halvvägsArbetet går framåt Kvinnors empowerment
Projektet syftar till att ge kvinnor mödrar i utsatta situationer, som har minderåriga barn, möjlighet att utöva sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Arbetet går framåtColectivo Hormigon Armado
Projektet stärker deltagarnas demokratiska organisation och förstärker deras kapacitet att påverka på samhällets olika nivåer, särskilt de sociala aktörerna som är ansvarsbärande för att garantera utövandet av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.

Colectivo Hormigon ArmadoProjektet Från maktlöshet till inflyttande startar Möte med deltagarna
Projektet syftar till att kvinnorna som lever i utsatthet blir personligt och ekonomiskt bemäktigade, likaså i projektet ingår psykopedagogiskt stöd till deras barn och medvetandegörande workshops.

Projektet Från maktlöshet till inflyttande startar


  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe