Latice - Latinamerika i Centrum

-

Den barfota barndomen

Carolina Vásquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Hugo Klappenbach

I var ovetskap hyllar vi bilder vars råhet borde uppröra oss i stället. Sociala nätverk brukar fungera som en bra social termometer. I dem kommentarer och bilder avlöser varandra och utgör individuella uppfattningar av den världen vi lever i. I dem har barndomen en omfattande närvaro, om än präglad av en patriarkalisk utgångspunkt som placerar den på en underordnad, beroende ställning. Vi, som vuxna, lyckas inte med att förstå vårt ansvar beträffande dessa flickors, pojkars och ungdomars trygghet och respekt för deras rättigheter. Deras nutid och framtid är helt beroende av andras beslut och deras öde är ofta utstakat av en födelse drabbad av umbäranden. Vi borde skämmas för dessa kamerabilder på barfota, leende barn kläda i trasor i stället för att slänga ur oss ytliga, färgade av medlidande kommentarer.

Vi har normaliserat barndomens misär till den graden att vi använder bilder på den i vykorten som om den orättvisan vore en legitim del av vår sociala omgivning. Likaså har vi normaliserat graviditeten hos flickor och ungdomar, samt våldtäkt i hemmet, i skolan och i kyrkans kretsar.

Samhället har bepansrat sig mot dess egen naturs aggressioner och beklätt av påstådda moraliska principer har dömt kommande generationer till allsköns integritetskränkningar och våldshandlingar som märker dem för livet. Därför blir det motståndet att förstå och framför allt att lära oss den djupa betydelsen av de mänskliga rättigheterna och dess inverkan i så väl vardagliga beslut som i vår relation med andra också en form av aggression förvandlad till en livsstil.

Barndomen skyddas av en omfattande lagstiftning som blivit antagen av de flesta länderna i världen. Dessvärre har de ansvariga för samhällspolitiska beslut och för förvaltandet av ländernas resurser inte tagit notis av ovannämnd lagstiftning. Barnkonventionen är ett instrument som markerar med total tydlighet det viktiga med att garantera barnen en passande socialomgivning där de kan växa upp och utvecklas under Staternas fulla ansvar och med hela samhällets samverkan.

Barnkonventionens lagstiftning är förpliktande på samma sätt som ländernas Grundlagar och andra förpliktande överenskommelser är det, vars syfte är att skydda barndomen genom att förhindra alla former av diskriminering och våld mot barnen. Detta ignoreras av ansvarslösa latinamerikanska regeringar som i utövandet av den politiska, ekonomiska och sociala kontrollen, godtyckligt manipulerar folkens levnadsvillkor och framför allt barndomens överlevnadsvillkor.

En av de värsta orättvisorna som begås mot den här utbredda befolkningsgruppen är den politiska överenskommelsen, färgad av religiös fundamentalism, vars syfte är att tvinga miljoner flickor och ungdomar till oönskad graviditet och moderskap som en konsekvens av våldtäkter.

Dessa graviditeter blir en av de största orsakerna till fattigdomens feminisering i våra länder.

Kvinnorättigheterna står och stampar fortfarande på ”akuta saker att göra”-listan i deras agenda och väcker starkt motstånd bland makthavarna eftersom det skulle utgöra en förändringsfaktor på alla samhällsplan med en självklar början i att ge barndomen den ställningen som den är värd.

www.carolinavasquezaraya.com
elquintopatio@gmail.comPublicerad: februari 2019

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe