Latice - Latinamerika i Centrum

-
Funktionsnedsättning 2011 - 2020

Här finns rubrikererna för åren 2011 - 2020 om situationen för personer med funktionsnedsättning.


Teckenspråkstolkning ett framträdande bidrag på Chamamé-festen (Corrientes-Argentina) I den senaste upplagan från 2011 av Chamamé-festivalen genomfördes en översättning till teckenspråk över scenen för döva och hörselskadade personer.
Adela PueblaKurser i Arbetsträning 2011 Santa Fé (Argentina) Från och med mars dikterar provinsregeringen kommande kurser i arbetsträning för personer med hörselnedsättning, via Hälso- och Utbildningsmyndigheterna. Dessa kommer att realiseras i Centrum för Arbetsträning i staden Rosario.
Adela PueblaNationell Karavan av Personer med Funktionsnedsättning mobiliserad för en inkomst av 500 BOB/månad
Kravallpolis hindrar demonstranterna att komma in i torgetLa Paz, den 27 maj 2016 som ett resultat av hjälplösheten inom Bolivias mångkulturella stat och framför de politiska hånen av Evo Morales regering och de 63 undertecknade avtal som dock inte uppfylldes liksom, med de 40 000 000 BOB, som vi under 2008 lyckades få för att främja personer med funktionsnedsättning, och inte skulle användas i annat syfte såsom ministeriets eller regerings egna uppgifter.

Carlos Mariaca AlvarezIntegrationskaravanen av rullstolar
Integrationskaravanen av rullstolarBolivia. En smaklöshet korsar mitt sinne, en djup sorg genomsyrar mitt tänkande, mycket nära en berättelse som är skriven i min själ av minnen, längtan och önskedrömmar av mina bröder och systrar med funktionshinder, pojkar och flickor och 7 åriga Sebastian Pacha, som springer bredvid mig i takten av rullstolarnas marsch på Orientevägen och en dag i "Río Puente Roto", där det anonyma ...

Carlos Mariaca AlvarezCOBOPDI Kallelse till Riksmöte Bolivia. Det andra riksmöte för nationella och regionala samlingsorganisationer, regionala ledningsgrupper och organisationer för funktionshindrade som är medlemmar i COBOPDI.
COBOPDIBolivia med i rullstolskaravanen för solidaritet och jämlikhet Bolivia. Det andra nationella toppmötet för organisationer med personer med funktionsnedsättning: Förverkliga en karavan för integrering med omedelbar verkan från Trinidad Beni, Santa Cruz.
COBOPDIWebbplats med information om utbildning för personer med funktionsvariation skapas Ekatherina Sicardo
Ekatherina Sicardo, student i konsthistoria vid Universidad Iberoamaericana i Mexico City, och hennes team-medlemmar i Reto-TalentumU, har utvecklat Casiopea. Högre utbildning och funktionsvariation, "en webbplats som siktar till att sprida information om möjligheter inom högre utbildning eller professioner för personer med funktionsvariation i Mexiko".

Desinformémosnos, Pedro RendónKramarnas plats APDH
Argentina. För åtta månader sedan bildades la Comisión de Discapacidad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Kommissionen för funktionshinder inom permanenta sällskapet för mänskliga rättigheter).

enREDandoRadio Braille: integration genom kommunikation Radio Braille: integration genom kommunikation
Argentina. enREDando hörde röster och gick in i radiostationen, medverkade i ett av programmen i luften och talade sedan med några av de medlemmar som genomför projektet kommunikativt inkludering sedan två år.

enREDando, Andrea PeruzziAcceptera mig! Jag kan också Acceptera mig! Jag kan också
Vi presenterar här det projektet som FADCANIC genomför i Bilwi (Nicaragua) med barn och ungdomar med funktionsvariation.
FADCANICGe mig en chans Stimuleringsterapi
FADCANIC främjar att pojkar, flickor och tonåringar med funktionsnedsättningar åtnjuter rätten till en relevant utbildning i staden Bilwi.

FADCANICÖvervinna funktionshinder, att återgå till att vara självförsörjande och oberoende är möjligt! Den 3 december, Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning
Argentina. Den nationella Folkräkningen 2011 visade att 12,3% av befolkningen i vårt land har ett funktionshinder och man uppskattar att över 80 % av dem är arbetslösa, det vill säga, dessa personer är "offentliga kostnader".

Fundación Microempredimientos SolidariosStiftelse kräver respekt och jämställdhet för kvinnor och flickor med funktionshinder Stiftelse kräver respekt och jämställdhet för kvinnor och flickor med funktionshinderEnligt Fundación Nacional de Discapacitados (Den nationella stiftelsen för funktionshindrade) finns enbart i Chile, 1,5 miljoner kvinnor med funktionshinder vilket motsvarar 58% av det totala antalet funktionshindrade i landet. Tillsammans med barn, är detta den mest utsatta gruppen, avseende skydd av civila och medborgerliga rättigheter.

Fundación Nacional de Discapacitados (FND)Stiftelse uppmanar TV-kanaler att inkludera teckenspråk vid viktiga händelser Stiftelse uppmanar TV-kanaler att inkludera teckenspråk vid viktiga händelser
Fundación Nacional de Discapacitados (Den nationella stiftelsen för funktionshindrade) påtalade att den chilenska regeringen och TV-kanalerna, organiserade genom ANATEL, borde lära sig att inkludera teckenspråk vid sändningar av tal och kommunikéer riktade till befolkningen. Fundación Nacional de Discapacitados (FND)"Las ùltimas Noticias" diskriminerar funktionshindrade
Chile. Det är bedrövligt att den chilenska pressen och dess journalister - i detta fall tråkigt nog representerade av dagstidningen Las Ultimas Noticias (De Senaste Nyheterna) (Sida 2, 26 januari 2012) - uttrycker sig med ord som "halt" och "konstighet" angående personer med fysiska funktionshinder.

Fundación Nacional de Discapacitados (FND)Regeringen ombeds sluta manipulera siffror om funktionshinder och arbete
Chile. Den nationella organisationen för funktionshindrades rättigheter ber socialdepartementet att noggrant undersöka de funktionshindrades situation. Detta är en följd av minister Joaquín Lavíns uttalanden i söndags i tidningen La Tercera, där han försäkrar att enligt Censo 2012 ska femhundratusen personer ha kommit in på arbetsmarknaden, något som inte alls stämmer ...

Fundación Nacional de Discapacitados (FND)Stiftelsen säger till TV-kanaler att inte diskriminera hörselskadade i presidentvalet samt debatter Stiftelsen säger till TV-kanaler att inte diskriminera hörselskadade
Chile. Frånvaron av teckenspråket i de två första debatterna inför det kommande presidentvalet ledde till att den Nationella Funktionshindrade Stiftelsen kom med en stark uppmaning att respektera Lagen 20.422 om Funktionsnedsättning.

Fundación Nacional de Discapacitados (FND)Diskrimineringen beträffande utbildning för personer med funktionsnedsättning Mexiko. Diskrimineringen är ett socialt fenomen som har pågått under årens lopp och som påverkar olika delar av vårt samhälle, och dess huvudsakliga kännetecken går ut på att påverka en minoritet. Med diskriminering förstås varje åtskillnad, uteslutning eller begränsning som förändrar jämlikheten mellan personer.
Janet López BarriosSituationen för funktionshindrade i Peru år 2013 I Peru är man just nu i färd med att reglera Lag nr 29973, Lagen om Personer med Funktionshinder, samtidigt som man kämpar med den bristande säkerheten för medborgarna och med korruption inom samhällets alla nivåer, företeelser som på sätt och vis är sammanlänkade med funktionshinder, eftersom kriminaliteten orsakar många olyckor som leder till funktionshinder och eftersom korruptionen förvrider lagarna och tillämpningen av dem.

Jorge Paredes RomeroUtbildning för alla: ojämlikhet när det gäller personer med funktionsnedsättning Bolivia. Yrkesutbildning för personer med funktionsnedsättning bör vara en av regeringens politiska prioriteter. Jag ska börja med en personlig berättelse.

Juan Revollo ValenciaPersoner med funktionshinder "kan klara sig själva"; bristande samhällsansvar från regeringens sida Bolivia. För att tala om personer med funktionshinder måste man först standardisera benämningen på denna sektor, fram för allt för massmedias del.
Juan Revollo ValenciaBra och varm stämning på C.A.T.E C.A.T.E. - Centro de Atención Técnico Especializado
Uruguay. C.A.T.E - Centro de Atención Técnico Especializado, är en verksamhet i Montevideo som är som en institution med människor med intellektuella funktionsnedsättningar.


LatiCe, Sara SandbergÖppna vägar, Mitt liv och multipel skleros (MS) Öppna vägar, Mitt liv och multipel skleros (MS)
Margarita Ruiz Peraza, Ordförande av MS Kuba, har just publicerat en bok "Abriendo Caminos, Mi vida y la esclerosis múltiple." Boken beskrevs av Dr Victor Rivera som "en beundransvärd historia ... en psalm som inspirerar till uthållighet, kärlek till familjen, även till latinamerikanism och till ovillkorlig hängivelse till världen och den mänskliga anden (från förordet till boken "Abriendo Caminos").
Margarita Ruiz PerazaKvinnan med funktionsnedsättning möter våld i nära relationer och sexuellt våld
Frågor som rör kön och genus diskuteras i stor utsträckning idag, eftersom termerna har fått ett vidare begrepp än tidigare. De är idag accepterade i många kretsar, som till exempel ett stort antal regeringar som tar itu med dessa frågor, diskuterar och försöker finna lösningar så fort som möjligt.

Margarita Ruiz PerazaMin T-shirt: ett exempel på arbetsintegration
Santiago, Chile - Vi började från noll. Till en början sålde vi t-shirts med fraser till vänner och anhöriga, sedan när vi började att göra egna kläder börjat vi öka försäljningen så det var inte längre 1 arbetare utan 2, sedan 3 och 4 och så vidare.

Mipolera.com, Fernando CollioDokument av det första nationella mötet för kvinnor med funktionsnedsättning Zoom - Kvinnor med funktionsnedsättning
Fredagen den 24 oktober 2020 har vi samlats för detta första nationella möte av kvinnor med funktionsnedsättning, för att tänka på oss själva och arbeta med 2021-agendan. Vi själva för oss själva.

Mujeres con Discapacidad"Rätten för flickor, pojkar och ungdomar med funktionshinder till inkluderande undervisning i vanliga skolor" Rätten för barn och ungdomar med funktionshinder till undervisning
Nicaragua. ODISPA blev inbjuden av kontoret för mänskliga rättigheter för att delta i en workshop för att diskutera genomförandet av rekommendationerna från undervisningsministeriet i sin revisionsberättelse för 2011 "Rätten för barn och ungdomar med funktionshinder till inkluderande undervisning i vanliga skolor" så att denna rätt garanteras.

ODISPAPersoner med funktionsnedsättning kämpar för sina rättigheter
Bolivia. Senaste dagarna visades det i svenska medier konfrontationen mellan bolivianska polisen och en grupp personer med funktionsnedsättning (många av dem rullstolsbundna) som försökte närma sig presidentpalatset för att redogöra för sina krav. Nedan publicerar vi uttalande av Personer med Funktionsnedsättning av Vigilia de San Francisco (San Francisco Vakan) från april i år.

PCD de la Vigilia de San FranciscoPiña Palmeras arbete för personer med funktionsnedsättning i Mexiko Zipolite-diario får personer med grova funktionsnedsättningar stöd
Mexico. Det framstående arbetet och utmaningarna i följande projekt bedöms inom strategin för samhällsbaserad rehabilitering, vilken byggs upp i och tillsammans med det område där projektet försiggår, samtidigt som strategin ständigt utvecklas tillsammans ...

Piña PalmeraTeckenspråkets och dövkulturens utveckling i Nicaragua
Fallet i Nicaragua är fullständigt unikt i historien. Vi har fått möjligheten att se hur barn – inte vuxna – bildar språk, och vi har fått chansen att dokumentera händelsen i detaljerad vetenskaplig skrift. Och det är den enda gången som vi faktiskt sett ett språk skapas ifrån tomma intet.

Rebeca FerrrerTeckenspråk söker erkännande i Kuba för att stödja social integration
En grupp organisationer i Kuba arbetar för ett lagligt erkännande av det kubanska teckenspråket (LSC, lengua de señas cubana) för att säkerställa en ökad social integrering av personer med dövhet, samt att stärka dövas så väl som hörandes mänskliga rättigheter i allmänhet.

Rebelión, Luis BrizuelaÅrlig information om OUDPDs aktiviteter Uruguayanska Observatoriet
Det Uruguayanska Observatoriet för Personer med Funktionsnedsättningars Rättigheter (El Observatorio Uruguayo de los Derechos para las Personas con Discapacidad = OUDPD) deltog i juli i det fjärde sammanträdet för mänskliga rättigheter.

Sandra Beatriz Noe AbelendaLansering av det uruguayanska observatoriet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Observatoriet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (OUDEPD)
Uruguay. Den 10 juli organiserades en ceremoni för att presentera det uruguayanska observatoriet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Observatorio Uruguayo de los Derechos de las Personas con Discapacidad/OUDEPD). Företrädare för regeringen samt statliga, regionala och kommunala myndigheter deltog i evenemanget. ...

Sandra Beatriz Noe AbelendaI Uruguay har Observatoriet för rättigheter av personer med funktionsnedsättning bildats Uruguay Observatoriet - Rättigheter av personer med funktionsnedsättning
Uruguay. Observatoriet har följande syften: Att främja och utveckla övervakning, försvar och iakttagande av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och deras familjer. Likaså att säkerställa full uppfyllelse av de normer, lagar och internationella konventioner som ratificerats av vårt land, Uruguay.

Sandra Noe AbelendTecken från tystnaden till inkluderingen: historier om döva venezolaner i Peru - del 3
Bliomar Requena tycker att inkluderingsfrågan måste behandlas utifrån en annan synvinkel. I stället för att försöka att de venezolanska döva ska passa in i det peruanska samhället bör man sträva efter att alla döva personer integreras med de hörandes folkgrupp.

Servindi, Arnol PiedraTecken från tystnaden till inkluderingen: historier om döva venezolaner i Peru - del 2 Mary Carmen López och Jhon Rodriguez
Till skillnad från de hörande invandrarna, de som är döva står inför ytterligare en svårighet när de vill integrera sig till det mottagande landet, nämligen att de måste lära sig ett nytt språk: det lokala teckenspråket.

Servindi, Arnol PiedraTecken från tystnaden till inkluderingen: historier om döva venezolaner i Peru Döva migranter från Venezuela
"När jag kom fram fick jag sova över hos De Dövas Föreningen som hjälpte mig under en månadstid. Det var inte lätt för mig. Vi fick tigga pengar på gatan mot att vi delade ut lappar med en text som förklarade att vi var döva, inte fick något arbete och behövde pengar för att betala kost och logi"

Servindi, Arnol Piedra  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe