Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Övervakning av medborgare - ett av vår tids största hot

Storebror och dess alter ego

Carolina Vásquez Araya
El Quinto Patio
LatiCes översättare: Amalia Kewenter

George Orwell, den framstående engelske författaren, gav i sin roman 1984 liv till en av det senaste decenniets allra mest störda karaktärer. I berättelsen, övervakar och kontrollerar Storebror (med en olycksbådande och osynlig närvaro) medborgarna för att tygla minsta tecken på uppror mot överheten och makten. I slutet av 50-talet och vid tiden för slutet av Andra världskriget, associeras tanken om ett sådant system med den sofistikerade övervakningsapparat som Tredje Riket och de tyska nazisterna använde sig av för att slå ner all slags revolt mot Hitlers styre och den fascistiska ideologin.

Under årens gång har olika övervakningssystem kommit att existera i länder världen över. Det är inte bara diktaturer som använt sig av dessa raffinerade övervakningsmetoder för att övervaka medborgarnas liv. Även andra organisationer som styr över politiken, handeln och ekonomin har övervakat medborgarnas intressen, politiska ståndpunkter, konsumtionsvanor och annat som är viktigt i medborgarnas liv. Med hjälp av nya teknologiska verktyg har Storebror kunnat göra ännu vidare intrång. Regeringar som äger och kontrollerar dessa högst avancerade resurser, har använt sina datasystem för att övervaka vår omgivning och kan därmed dominera våra vanor, attityder och till och med våra innersta tankar.

Dock kan nu även medborgarna sätta sig emot Storebror och med extrem skärpa övervaka varje steg som tas av maktens centrum. Utan tvekan visar detta på hur teknologin och makten över den, har blivit de senaste decenniernas bästa verktyg för demokratisering. Smarta telefoner, molntjänster och direktkommunikation innebär en möjlighet att göra världen mer tillgänglig, och teknologin bidrar till att avväpna den tidigare så starka makten.

Det tydligaste exemplet på Storebrors alter egos allt mer ökade makt, är samhällets möjligheter att övervaka sina regeringars maktmissbruk. Detta visar sig bland annat i publicerade videor på mord, tortyr, godtyckliga fängelsestraff och andra brott som utövas mot mänskliga rättigheter i länder över hela världen. För bara några veckor sedan kom den amerikanska allmänhetens omedelbara reaktion på den polisbrutalitet som resulterade i mordet på en afroamerikansk man. Genom enorma gatuprotester runtom i USAs största städer, har medborgarna brutit tystnaden kring landets och dess föregångares rasistiska strukturer. Även om liknelsen om Storebror inte är fullkomlig, och det fortfarande råder en obalans mellan medborgarna och deras regeringar, är det åtminstone en början på ett politiskt och socialt samhälle som bättre förstår medborgarnas strävan efter rättvisa och transparens.

Teknologin är en mäktig allierad i kampen för rättvisa

www.carolinavasquezaraya.com
elquintopatio@gmail.comPublicerad: juni 2020

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe