Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Latinamerika lider av den allvarligaste dengue epidemin under de senaste åren

María Cecilia Mutual
Desinformémosnos
LatiCes översättare: Emma Palmgren

Dengue epidemin

Medan världens bekymmer är inriktade på coronaviruspandemin, är Latinamerika offer för den allvarligaste dengue epidemin under de senaste åren. Detta rapporterades i februari 2020 av Pan American Health Organization, PAHO, och varnade för att 2019 det högsta antalet fall registrerades på kontinenten: 3 139 335 smittade och 1 538 dödsfall.

Fall tredubblades i vissa länder

Den senaste epidemiologiska rapporten som publicerades av de internationella hälsoinstituten indikerar att under de första fyra veckorna av 2020 i Region of America rapporterades 125 514 fall av dengue, inklusive 27 dödsfall, varav 498 fall klassificerade som allvarliga dengue. Länder som Bolivia, Honduas, Mexiko och Paraguay har rapporterat en ökning med två till tre gånger fler fall av dengue jämfört med samma period föregående år. PAHO indikerade också att antalet rapporterade rapporter fram till vecka 52 2019 (3,139,335) är det högsta som registrerats i dengues historia i Amerika, vilket överstiger 30 % av antalet fall som rapporterades under epidemin 2015. När den största dengue epidemin i historien bröt ut dödade nästan 1400 människor.

Mest drabbade länder

Enligt PAHO-rapporten rapporterades 2019 2226 865 fall av dengue i Brasilien, inklusive 789 dödsfall medan Mexiko hade 268 458 fall, Nicaragua 186, 173 Colombia 127,553 och Honduras 112 708.

Överföring av viruset

Dengue virus överförs genom betet av den kvinnliga myggen av arten Aedes Aegypti och, i mindre grad, av A. albopictus. Sjukdomens symtom är hög feber, ben- och muskelsmärta, kräkningar. Det förekommer i tropiska och subtropiska klimat över hela planeten, särskilt i stads- och halvstadsområden. Som Världshälsoorganisationen påpekar "det finns ingen specifik behandling för dengue eller svår dengue, men tidig upptäckt och tillgång till adekvat medicinsk vård minskar dödligheten under 1%". Den allvarligaste formen av dengue är den så kallade "hemorragiska dengue" och, som namnet antyder, orsakar den dödsfall på grund av inre blödningar. För närvarande påverkar det de flesta länderna i Asien och Latinamerika och har blivit en av de främsta orsakerna till sjukhusinläggning och död hos barn och vuxna i dessa regioner.

Den globala förekomsten av epidemin

Förekomsten av dengue i världen har ökat enormt under de senaste decennierna. Världshälsoorganisationen specificerar att enligt en nyligen uppskattad förekommer cirka 390 miljoner dengue infektioner varje år. På samma sätt indikerar FN:s särskilda organ för hälsa att antalet rapporterade fall gick från 2,2 miljoner 2010 till mer än 3,4 miljoner 2016. Före 1970 hade bara nio länder drabbats av allvarliga dengue epidemier, medan sjukdomen för närvarande är "endemisk" i mer än 100 länder i regionerna Afrika, Amerika och östra Medelhavet, Sydostasien och västra Stilla havet, med Amerika, Sydostasien och västra Stillahavet området är de regioner som drabbats hårdast av viruset. I Europa inträffade den första överföringen av viruset i Frankrike och Kroatien 2010; 2012 upptäcktes ett dengue utbrott i Madeira skärgård i Portugal och importerade fall registrerades i tio andra europeiska länder, utöver det kontinentala Portugal.

Ursprungligen publicerat i Vaatican News.Publicerad: mars 2020

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe