Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Sju personer dör dagligen under Corona -karantänen i Honduras: Våldets Observatorium

Kaos en la red
LatiCes översättare: Hugo Klappenbach

I sitt Nyhetsbrev Nr 84 informerar Honduras Autonoma Nationella Universitetets Våldets Nationella Observatorium att from den epidemiologiska vecka 13, då de första dödsfallen registrerades, har 443 mord begåtts med i genomsnitt 7 offer per dag och 9 st. multipel mord.

Nyhetsbrevet påpekar att: "Under 2020:s rörelsebegränsningars period p g a pandemin är helgerna som sticker ut med mest antal mord med 33,2 % av totalen. Inte en enda karantändag har varit mordfri och provinserna med mest offer har varit Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Comayagua och Olancho."

Honduras Autonoma Nationella Universitet, UNAH (Efter namnet på spanska, övers. anmärkning), genom sitt Universitetets Institut om Demokrati, Fred och Trygghet, IUDPAS (Efter namnet på spanska, övers. anmärkning) och Våldets Nationella Observatorium presenterade Nyhetsbrev Nr 84.

Mord i COVID -19:s kontext i Honduras, registrerade under perioden 15 mars – 23 maj 2020, i syfte att påvisa mordfallen som ägde rum under de epidemiologiska veckorna 12 till 21.

Nyhetsbrevet säger om syftet: "... för att myndigheterna lägger om sin trygghets strategier rörande befolkningen i en kontext som hotar samexistensen och livets kvalitet"

I sin rapport om mord hävdar Våldets Observatorium att samtidigt som de förebyggande åtgärderna apropå COVID-19 signalerar att ingen vistas ute och utegångsförbudet råder, affärerna är stängda, personer hålls inomhus och både Nationella -och Militärpolisen patrullerar gåtorna i syfte att ge befolkningen trygghet och skydda egendom, har flertalet av morden ägt rum.

Våldets Observatorium påminner om att regeringens restriktiva åtgärder i syfte att kontrollera pandemin började den 12 mars när skolor stängdes och eskalerade fr o m den 16 mars genom dekretet PCM 21-2020, som inskränker konstitutionella garantier fastställda i artiklarna 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 och103 av Republikens Grundlag.

Rapporten påstår att totalt, mellan vecka 1 och 21 år 2020, registrerades 1182 mordfall, 22% (334 st.) mindre än under samma period år 2019 (1516 st.). Trots minskningen, veckorna 2, 3, 5, 6, 9 och 11 hade större påverkan än motsvarande veckor det föregående året.

Massakrer

I år har hittills registrerats 15 multipla mord i Honduras med 56 offer som resultat. Men de som ägde rum under COVID -19:s pandemitid uppgår till 9 st. d v s 60% av totalen. Morden lokaliserades i Francisco Morazán (4 st.), Cortés (4 st.) och Ocotepeque (1st) och summerade 30 offer varav 69, 6% var män och 30,4% kvinnor. Under samma undersökta period avled 174 personer p g a COVID-19.

Det senaste mest uppmärksammade multipla mordfall just p g a att det hände inom en allmän, sluten anstalt där Staten ska garantera de intagnas rättigheter, nämligen Nationella Fångvårdsanstalten för Socialanpassning av Kvinnor PNFAS (Efter namnet på spanska, övers. anmärkning). Lördagen den 23 maj på natten miste 6 intagna livet på ett våldsamt sätt.

Kvinnornas situation

Våldets Observatoriums undersökning visar att den sanitära isoleringen utgör en mera komplicerad situation för kvinnorna och försätter dem i försvarslöshet. Under 2020:s första fyra månaderna har 290 kommuner i landet registrerat anmälningar gällande våld i hemmet och inom familjen. Nedbrytningen av de insamlade uppgifterna på kommunnivå gav kunskap om att kommunerna som visar höga mordnivåer är också de som registrerat de allra högsta anmälningssiffrorna. Dessa är bl. a. Centrala Distriktet, San Pedro Sula, Choloma, El Progreso, Choluteca, La Ceiba, Villanueva och Comayagua.

De tvingande, restriktiva åtgärderna som regeringen tillämpar p g a hälsokrisen gör att kvinnorna måste vistas i hemmet tillsammans med sina förövare. Denna situation har lett till en ökning av våldet i hemmet och inom familjen i hela landet.

Analysen av antal anmälningar per epidemiologisk vecka visar att under de första 11, när rörelsebegränsningen inte hade trät i kraft än, registrerades 18936 sådana, vilket blir det 1721 st. per vecka. Mellan vecka 12 och 18, då restriktionerna gällde fullt ut, registrerades 12544 anmälningar d v s 1792 st. per vecka.

Uppgifterna visar att anmälningarna om både våld i hemmet och inom familjen per vecka ökade med 4,1% (71 st.), efter att åtgärderna för att motverka smittspridning hade trät i kraft. Slutsatsen måste vara att kvinnan inte blir skyddad bara för att hon stannar hemma.Publicerad: juni 2020

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe