Latice - Latinamerika i Centrum

-

Pelao Carvallo om statskuppen i Paraguay

LatiCe

Som en del av en turné som han håller på att göra besökte Pelao Carvallo oss den 24 september. Carvallo är journalist av flera oberoende medier, både i Paraguay och internationellt. Han berättade om den parlamentariska kuppen i Paraguay, vad det var som orsakade statskuppen och vilken roll medierna hade i det hela.


Pelao Carvallo
Pelao Carvallo

Carvallo började sitt tal med att presentera sig som en del av en organisation - APE (Paraguay)-som arbetar med kommunikationsfrågor och migration. Sedan, förklarade han att bakgrunden till den senaste tidens parlamentariska statskupp i Paraguay var en massaker som ägde rum i en lantgård som kallas Marina Cue eller Campos Curumbi, belägen i Curuguaty, department av Canindeyú. Han förklarade för oss att denna lantgård är en del av vad som i Paraguay är känt som orättfångna mark, eftersom de är mark som ursprungligen var avsedd för jordreformen, men som dock förblev i händerna på, framför allt, de mäktigaste av Colorado Partiet. Colorado Partiet, sade Carvallo, "är det starkaste partiet i Paraguay vilket dessutom fick stöd under diktaturen av Alfredo Stroessner (1954 -1989). När Stroessner avsattes förblev Colorado Partiet i den verkställande, lagstiftande och rättsväsendet makten, men sedan 2008 har partiet endast en majoritet i den lagstiftande och rättsväsendet."

Denna gård hade ockuperats av bönderna för att kräva jordreformen. I vad som beskrivs som "ett bakhåll" dödades sex poliser, däribland de två som hade komandon över den polisära insatsen, och elva bönder, inklusive deras ledare. Carvallo Pelao pekar på rollen som media hade i förberedelserna till parlamentariska kuppen.

"I Paraguay finns en högerpress, det finns tre tidningar, några populära radior som hörs mest och en tv som helt ägs av de mest konservativa. Och då media är högerorienterade medier började de förmedla att resultaten av att vilja påverka egendomen är mordet på polisen, att bönderna är kriminella, de är mördare, de är terrorister, de är våldsamma. Eftersom bönderna är kopplade till President Lugo är alla vänsteraktivister bovar. På så sätt börjar man sända på morgonen den 15 juni. Och, naturligtvis, sändes ingen eller för lite information om de dödade bönderna, efter ett tag fick vi faktiskt veta att bönderna var döda och att de var 11 medan de poliser som dog bara var 6. Men för högern var ett bakhåll av bönderna mot polisen."

"De säger att det var bönderna i maskopi med Lugo och hans regering som är ansvariga för allt. De började kasta många av dessa galna rykten och känslan av rädsla skapas inom sektorerna för det borgerliga paraguayanska folket. Som svar på rädslan börjar de dra tillbaka sina barn från de privata skolor som de går till, och även hamstra mat, många lämnar staden."

Enligt Pelao Carvallo kom nyheterna som en chock för vänstern och bonderörelser. Bönderna, liksom vissa människorättsorganisationer, försökte ta reda på vad som hände, men detta var inte möjligt på grund av oförmågan att nå området eftersom det hade utlysts undantagstillstånd. Militären och polisen skulle inte låta någon passera.

"Den illegala ägaren av denna egendom har bett representanthuset att förhandla med inrikesministern för ingripande av marken och inrikesministern rättade sig efter begäran. Scenariot var komplicerat eftersom president Lugo bytte inrikesminister för en från Högern. Det var så förvirringen uppstod. Liberalpartiet var det huvudsakliga stödet av Lugos regering, Liberalpartiet är den näst största i Paraguay. Man trodde att beslutet att byta inrikesminister var ett sätt att försöka lugna ner saker, men det fungerade inte. Vid sådana tillfällen var Vänstern missnöjd, men ännu mer missnöjd var hans bundsförvant, Liberalpartiet. Och i det scenariot var det som Liberalpartiet beslutade sig för att stödja en politisk rättegång. Medan Vänstern försökte organisera sig kunde högern samla in de nödvändiga rösterna för att genomföra den politiska rättegången mot Lugo."

"På mindre än 24 timmar godkändes att den politiska rättegången skulle genomföras. Lugo informerades om att han skulle ställas inför rätta och vad åtalen var, dagen efter hölls rättegången. Om det finns tid finns alltid någon möjlighet att förhandla, så vad Högern gjorde var att samla in röster och när dessa uppnåtts förkortades tiden för att förhindra både politiska som diplomatiska åtgärder som kunde förhindra att Lugo avlägsnades från makten. Många människor kom ut för att försvara Lugo, bönderna lämnade landsbygden (även om en del av deras mobilisering förhindrades pga. transporten, inte alla människor som ville komma till Asunción kunde göra det) men det var massdemonstrationer i alla större städer i Paraguay. I Asunción campade människor över natten på torgen. Människorna väntade på torget att Lugo skulle komma ut för att uttala sig. Men Lugo dök aldrig upp och detta var mycket frustrerande för många människor."Publicerad: september 2012

Flera artiklar av: LatiCe  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe