Latice - Latinamerika i Centrum

-

Världens folkliga organisationer stöder den bolivarianska processen

MPPRE
LatiCes Översättare: Lillemor Andersson

Den parlamentariska valprocessen, planerad inför söndagen den 26 september, är avgörande och strategisk för folken i Latinamerika och i världen, och vi måste försvara den.


Världens folkliga organisationer stöder den bolivarianska processen
Foto:AVN

Fernando Buen Abad, mexikansk intellektuell, förklarar att det är nödvändigt att med kraft och konkreta åtaganden, främja internationell enighet för att uttrycka världens nationers solidaritet med den revolutionära process som president Hugo Chavez genomför tillsammans med sitt folk.

"Den parlamentariska valprocessen, planerad inför söndagen den 26 september, är avgörande och strategisk för folken i Latinamerika och i världen, och vi måste försvara den", försäkrar Buen Abad vid en presskonferens på ett hotell i huvudstaden, för att tillkännage la Jornada de Solidaridad Internacional (det internationella solidaritetsarbetet inför valet) med Venezuela.

Abad ger uttryck för nationernas solidaritet mot de attacker som Venezuela har utsatts för, från imperialistiska massmedias sida, "inför mordhot och destabiliserande angrepp. Endast enighet och solidaritet från nationerna kan garantera den venezuelanska folkviljans respekt".

Vilma Garcés, kandidat för Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Psuv (nationalförsamlingen i Venezuelas enade socialistparti) är på det bolivarianska samhällets och dess ledare Hugo Chávez Frías vägnar, tacksam för denna gest, som ett bidrag till solidariteten mellan Bolívars barn och världens nationer via uppdrag och andra projekt oavsett nationalitet.

Fernando Bossi, företrädare för Congreso Bolivariano de los Pueblos, CBP (den bolivarianska folkkongressen) försäkrar att det är nödvändigt att uppmana alla folkliga organisationer och arbetarorganisationer att tydligt uttrycka sitt engagemang för processen i Venezuela, och därmed stoppa den imperialistiska offensiven.

"Den bolivarianska revolutionen är centrum för kampen mot imperialismen och kapitalismen på global nivå. Den uppfattas så av folken och det är därför, inför utlysningen av Manos Fuera de Venezuela (Håll händerna borta från Venezuela) och Congreso Bolivariano de los Pueblos (den bolivarianska folkkongressen) hundratals folkliga organisationer, grupper, sociala krafter och fackföreningar har börjat uttrycka sitt stöd och sin solidaritet med PSUV-kandidaterna till Asamblea Nacional (nationalförsamlingen) vid valet den 26 september. Från olika delar av världen, från Peru, Argentina, Chile, via Danmark, Italien, England, Frankrike, Spanien, USA, Mellanöstern till Indonesien, genomför organiserade grupper olika evenemang som klart manifesterar att den internationella solidariteten ledsagar den bolivarianska revolutionen. Vi måste fortsätta organisera oss som samhällen för att på så sätt bidra till att utforma en kraftfull organisation för planetens socialistiska krafter som möts i V International".

Elías Chacón, medlem i organisationen Manos Fuera de Venezuela, uppmanar för sin del, alla rörelser som solidariserar sig med den venezuelanska revolutionära processen att uttrycka en stark uppbackning mot högerns attacker som försöker destabilisera landet.

Från den 15 till den 25 september, genomförs i mer än 50 länder la Jornada de Solidaridad Internacional med Venezuela.

Slut från MPPRE.Publicerad: september 2010

Flera artiklar av: MPPRE  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe