Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Agenda 2030 i fara på grund av pandemin

Servindi
LatiCes översättare: Emma Palmgren

Covid-19-pandemin utsätter agendan 2030 omfattning till följd av SDG:s olika framsteg, varnar Alicia Bárcena.

Förståelsen för Agenda 2030 är i fara på grund av ojämn utveckling av målen för hållbar utveckling (SDG), särskilt inför Covid-19-pandemin.

Av denna anledning krävs paket inom strategiska sektorer och prioriterade sektorer mot ett stort miljöuppsving, säger Alicia Bárcena, verkställande sekreterare för Ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien (ECLAC) på måndag 1 juni.

Under en panel på hög nivå som organiserades av Mexikos regering varnade den höga FN-tjänstemannen att tio år efter det mål som det internationella samfundet har satt upp för 2030, finns det varningsskyltar för överensstämmelse med SDG:erna.

"Vi har analyserat framstegen för 72 statistiska serier av indikatorerna för de 17 SDG:erna för regionen: 4 nådde målet; 15 går i rätt trend; 8 behöver mer allmänpolitisk intervention; 13 kräver ett starkt ingripande av offentlig politik; 27 är stillastående och 5 omvänd", påpekade hon.

Strukturella problem

Bárcena bekräftade att Covid-19-pandemin synliggjorde de strukturella problemen i den ekonomiska modellen och bristerna i det sociala skyddssystemet och luckorna i välfärdsregimen, vilket bekräftade behovet att ompröva utvecklingen och formulera svar för en post-Covid-värld.

"En välfärdsstat krävs baserat på en ny social pakt (skattemässig, social och produktiv) som inkluderar universalisering av tillgång till rättigheter, universell grundinkomst och ett vårdsystem," betonade hon.

Alicia Bárcena påpekade att före den pandemiska Latinamerika och Karibien registrerade sju års långsam tillväxt med ökande fattigdomsgrader, extrem fattigdom och ojämlikhet, begränsat utrymme för finanspolitiken och ökande sociala konflikter.

Den största lågkonjunkturen

Hon erinrade om att uppskattningar indikerar att effekterna av pandemin kommer att generera den största lågkonjunkturen som regionen har drabbats sedan 1914 och 1930, med en beräknad tillväxt på – 5,3%.

Till detta kommer en betydande försämring av arbetsindikatorerna under 2020 som skulle ge nästan 12 miljoner fler arbetslösa i regionen och en ökning med nästan 30 miljoner fattiga.

Därför föreslår ECLAC en nödinkomst motsvarande en fattigdomsgräns under sex månader för hela befolkningen som lever i fattigdom 2020 (215 miljoner, 34,7% av befolkningen). Detta skulle kosta cirka 2,1% av BNP, sade hon.

Hon uppmanade också länderna att öka skatteutrymmet på kort sikt för att utforma effektiva åtgärder och stärka mekanismer för att stödja inkomst, jobb och företag, särskilt strategiska och MiPYMEs.

Motståndskraftig ekonomi med låg koldioxidutsläpp

ECLAC:s tjänsteman betonade att en motståndskraftig, inkluderande och lågkoldioxidekonomi bör vara den ledande axeln för den ekonomiska återhämtningen efter coronaviruset.

Hon betonade att Latinamerika och Karibien är en region som är mycket engagerad i 2030-agendan och uppmanade därför länderna att inkludera de nya utmaningarna som pandemin ställer i beredningen av sina frivilliga nationella rapporter och i genomförandet av den övergripande dagordningen.

Hon uppmanade dem också att identifiera hur det påverkar de mest utsatta grupperna samt strategier och policyer för att inte lämna någon bakom sig.

SDGs regionala plattform

Alicia Bárcena framhöll utvecklingen av den regionala kunskapsplattformen för målen för hållbar utveckling (SDG Gateway) i Latinamerika.

Detta är en gemensam insats med 22 byårer, fonder och program för FN:s system i regionen, som har blivit ett kraftfullt instrument för att följa ländernas framsteg och behov vid genomförandet av Agenda 2030 och framstegen mot uppfyllandet av de 17 SDG:erna.

"Den kommande världen kommer att bli mycket annorlunda, det beror på vad vi gör idag för att vi uppnår en mer hållbar och jämna värld. Vi måste tänka om framtiden. Vi måste utnyttja möjligheten att gå mot en kulturförändring," sa Bárcena.

"Vi kan inte utvecklas på bekostnad av vår naturliga och mänskliga rikedom. Vi måste satsa på nya strategiska sektorer, till exempel produktion av läkemedel, med mer teknik. Vi måste också sträva efter en energiövergång, mot mer hållbara städer. För detta behöver vi kollektiva åtgärder, vi står alla bakom för att stödja den sociala agendan, från alla sektorer," avslutade hon.

I händelse av Agendas 2030 relevans under Covid-19 deltog också Martha Delgado, Mexikos sekreterare för utrikesrelationer, Abel Hibert, vice chef för innovation och analys av republikens ordförandeskapskontor; den mexikanska senatorn Nancy de la Sierra; biträdande Laura Rojas och generaldirektören för planering för affärskoordineringsrådet, Odracir Barquera.Publicerad: juni 2020

Flera: Nyheter  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe