Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Inhemska rörelser är i framkant av sociala rörelser

Ivel Urbina Medina*
Alai Alanet
LatiCes översättare: Orsola Lazzarin

Under de senaste två decennierna har inhemska och kvinnors rörelser organiserats över hela kontinenten genom identitetspolitik som tidigare inte erkänts både nationellt och internationellt. Ursprungliga folk har idag skapat en kontinental identitet som samtidigt bekräftar sin lokala tillhörighet.

Kvinnors köns politik har utvecklats genom regionala nätverk som också överskrider nationella gränser. I sin tur blev identitet en mobiliseringsresurs byggd av sociala rörelser med en logik som samtidigt som jämställdhet bekräftar rätten till skillnad. Det är en kamp för inkludering med kvalitativa förändringar i demokrati.

Till dess att kvinnor och ursprungsbefolkningar har oroat sig i den sociala kampen betraktades folkrörelsen som en homogen helhet, precis som staten ansågs vara en representativ enhet med en nationell enhetlig karaktär. I Venezuela genomfördes den vita mannen genom den inhemska eller svarta kvinnans kropp för att homogenisera befolkningen och ge upphov till en centraliserad nationalstat.

I Latinamerika. De revolutionära processerna ville också vara moderna, de främjade indigenism och rasblandning och de försökte skapa stater som skulle representera den hittills uteslutna befolkningen. Men många av dessa revolutionära ansträngningar, när de institutionaliserades, slutade ofta med att upprepa samma kraftlaster mot vilka de kämpade samtidigt som de visade att de under det kapitalistiska systemet alltid kommer att ha uteslutits.

Mot bakgrund av framväxten av progressiva sociala rörelser som i Latinamerika har lyckats förvandlas till regeringar, särskilt i Venezuela, där tema och praktik för revolutionen var dagens ordning, inhemska och kvinnors sociala rörelser i kampen mot imperialismen och neoliberal globalisering har mycket att lära oss.

Det är inte av en slump att för de eliter som tidigare styrde Venezuela är en av de största förlägenheterna att den nya Venezuela inte följer USA: s livssätt, även om vi idag har regresserat som en befolkning i detta; och förklara behovet av endogen utveckling för att inte bara rädda vårt land, men den ekonomiska krisen har delats upp i två sidor: de som ännu mer förankrade en anti-imperialistisk kultur och de som anser att det enda sättet att förbättra ekonomin är att öppna upp återigen till kapital och nyliberala processer.

Men inhemska och kvinnors sociala rörelser kämpar för inkludering och lever den paradoxen att de mobiliseras från kollektiva identiteter som skiljer dem från andra livssätt. Var och en av de grupper som mobiliseras på grundval av identitetskriterier, vare sig denna identitet baseras på social klass, kön, ras eller etnicitet, eller varför inte, ungdom, försöker inkludera sin egen grupp inom de omfördelande processer som de politiska institutionerna genomför. De tenderar att uppnå fördelar för sina egna grupper, byggda kring gemensamma identiteter, men försvagas genom att bli inlåsta inom gränserna för ett motstånd som bara berör deras eget samhälle.

Men idag, tillsammans med negativa effekter, främjar den nyliberala globaliseringen av dem som motstår den och visar oss att USA: s livsstil kräver uteslutning både inom dess egna gränser och i resten av planeten.

Under dessa omständigheter, från en imperialism som manifesterar sig både i Förenta staterna och i resten av planeten, blev politiken för klass-, köns- eller rasidentiteter som ansågs nödvändiga och viktiga för att lyckas med den kollektiva kampen. Det har blivit ett problem för förargade grupper. Sociala rörelser, regeringar och nationalstater kan inte längre hävda att de representerar homogena helheter.

I stället utgör skillnader, som tidigare anses vara en svaghet för sociala rörelser, en potentiell kraft för att bygga långtgående allianser mot den nyliberala globaliseringen.

------------------

* Ivel Urbina Medina, forskare på antropologiska museet "Francisco Tamayo Yépez". VenezuelaPublicerad: juni 2020

Flera artiklar om: Ursprungsfolk  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe