Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Ursprungskvinnor utsätts för allt typ av våld under pandemin COVID-19

Chirapaq
LatiCes översättare: Amalia Kewenter

Nära 25 miljoner av kvinnor från Sydamerikas ursprungsbefolkning, kräver i en rapport att länderna aktivt hanterar den alarmerande hälsosituationen. I början av april, varnade FN:s kvinnoförbund för ett ökat våld mot kvinnor som en följd av COVID-19 pandemin.

Kvinnor från ursprungsbefolkningen skriver idag i en rapport att pandemin har lett till en förvärrad situation vad gäller det sexuella våld och fattigdom som kvinnorna drabbas av på grund av sin etnicitet, kön och ekonomiska situation. ECMIA, ett nätverk med runt 30 organisationer med representanter från ursprungsbefolkningen, samt olika typer av organisationer från 23 länder, uppger i en rapport att kvinnors rättigheter kränks genom ländernas begränsningar inom hälsoområdet.

Gelga Guainer, en ung aktivist från ursprungsbefolkning i Paraguay, rapporterade att 20 inhemska flickor i åldrarna 11-17 år från byarna Guaraní och Nivaclé, blivit gravida under karantänen. "De är fångar i sina egna samhällen, och exponeras för sexuellt våld. Varken traditionella instanser eller statliga myndigheter har angripit situationen tillräckligt effektivt", säger han.

Även Elizabeth Carrasco, en inhemsk tolk i domstolsväsendet i Chacoprovinsen i Argentina, säger att reserestriktionerna under karantänen har försvårat för kvinnor att anmäla det våld och sexuellt utnyttjande de blivit utsatta för i hemmet. "De måste gå cirka 45 km till fots för att nå en polisstation. Då kvinnorna inte pratar spanska, händer det att de blir diskriminerade. Det i sin tur påverkar ifall det blir en anmälan eller inte", säger hon.

Norma Don Juan, ombudsman för kvinnor från ursprungsbefolningar i Mexico, rapporterar om Rarámurikvinnornas protester. De är migrantarbetare som kommit för att arbeta i storstäderna, men som nu förlorat sin inkomst. "Kvinnor från ursprungsbefolkningar som jobbar inom restaurang eller i livsmedelsbutiker, berättar om att deras lön har halverats, eller att de fått sparken", säger hon.

Organisationen ECMIA, uppmärksammade i sin rapport att ländernas åtgärder under pandemin har designats av och för priviligierade grupper, urbana och icke-indianska sektorer, och att åtgärderna har visat sig ineffektiva eller icke applicerbara i de städer och samhällen som ECMIA representerar. Förutom det våld som nämnts ovan, utsätts ursprungsbefolkningen även för andra orättvisor. Bland annat drabbas de av vattenbrist vilket försvårar regelbunden handtvätt, de har dålig tillgång till elektricitet och internet, vilket gör att flickor från ursprungsbefolkningar får svårt för att ta del av utbildningsprogram på tv.

Enligt ECMIA, är bristen på officiella data ett av de största hindren till att hitta effektiva lösningar som värnar kvinnor från ursprungsbefolkningar. Bristen på data gör det besvärligt att mäta skillnader mellan könen, samt svårt att veta hur många i ursprungsbefolkningen som dör eller drabbas av infektioner. Det blir också svårt att veta hur många infödda kvinnor utsätts för övergrepp, och hur många av deras ekonomiska situation som förvärras till följd av pandemin.

Kvinnor från ursprungsbefolkningar från kontinentens norra, centrala eller södra delar, kräver av länderna att de ser till att kvinnorna och organisationerna som representerar dem kan vara med och utveckla, utföra, övervaka samt utvärdera de åtgärder som tagits. Detta för att kunna ta sig an och dämpa effekterna av den pågående hälsokrisen. Även finansiering och ekonomiska subventioner behövs för att tillgodose ursprungsbefolkningens tillgång till förnödenheter under krisen, och för att kunna återuppta ekonomiska lång- och kortsiktiga verksamheter med speciellt fokus på kvinnor och ungdomar från ursprungsbefolkningen. Man behöver även koordinera samarbete mellan grupper och organisationer hos ursprungsbefolkningen för att stötta, etablera och stärka de strategier som skyddar kvinnor, ungdomar och barn från ursprungsbefolkningen som blir utsatta för våld. Detta innefattar skyddade boenden som drivs av infödda kvinnor samt olika nätverk i samhället som utövar tillsyn. Den 25:e maj släppte ECMIA ett uttalande som bekräftar de kränkningar mot infödda kvinnor som tas upp i rapporten, med en brådskande uppmaning till länderna att undvika ett pandemiskt folkmord och den ökade ojämlikheten mellan könen, som framförallt riskerar att drabba kvinnor från ursprungsbefolkningen.Publicerad: juli 2020

Flera artiklar om: Ursprungsfolk  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe