Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Ursprungsbefolkning av Colombia i riskzonen för fysisk och kulturell utrotning

Servindi
LatiCes översättare: Orsola Lazzarin

Ursprungsbefolkning av Colombia i riskzonen för fysisk och kulturell utrotning

Ursprungsbefolkningen är på fysisk och kulturell risk framför Covid-19-pandemin och på grund av avsaknaden av ett differentiellt tillvägagångssätt från den nationella regeringens del som inte främjar eller garanterar deras deltagande.

Detta upprätthålls av en rapport som lämnats till den särskild föredragande för FN: s ursprungsbefolkningar José Calí Tzay.

Dokumentet framställdes av den nationella inhemska organisationen av Colombia (ONIC), den Akubadaura gemenskapen jurist Corporation och EarthRights International (ERI).

Dokumentet synliggör den speciellt utsatta situationen för gränsöverskridande inhemska befolkningar samt de inhemska folk som bor på gränsområde eller i staden.

På samma sätt varnar det om riskerna för utrotning i samband med den interna väpnade konflikten som försämras i samband med pandemin.

Förevarande sårbarhet

Situationen av sårbarhet som existerade före pandemin ökar den oproportionerliga ökningen av riskerna för livet och integritet för den inhemska befolkningen i Colombia.

Före den aktuella situationen var barndödligheten av den inhemska befolkningen 2,79 gånger högre än den som presenteras för den icke-inhemska befolkningen.

I huvudstäder som Leticia, idag med den näst högsta förekomsten i landet (6.3), har 26,9% av befolkningen sina OUPPFYLLDA GRUNDLÄGGANDE BEHOV, jämfört med en nationell procentsats på 14,13%.

Brist på statligt stöd

Dokumentet rapporterar de initiativ som antagits av ursprungsbefolkningar inom ramen för sin autonomi, regering och sin egen rätt att förebygga, innehålla och ta itu med pandemin. I det avseendet påpekar det att dessa åtgärder inte har mottagit stöd från den nationella regeringen.

Det belyser också den inhemska vaktens grundläggande arbete och de strategier som genomförs baserat på andligt arbete, kunskap om växter och territorium och förstärkning av traditionell medicin och förfäder.

I den meningen har pandemin inneburit ett tillfälle att “återvända till ursprunget”, enligt äldres orientering.

Ingen omfattande differentiell strategi

En av bristerna i de åtgärder som antagits av den nationella regeringen inom nödsituationen är bristen på ett omfattande differentiellt tillvägagångssätt.

Det fanns ännu negativa åtgärder i början av förebyggande karantän när det var avsett att genomföra tidigare samrådsscenarier genom virtuella medier av cirkulär CIR-2020-29-DMI- 1000 utfärdat av inrikesdepartementet.

Åtgärden slutligen upphävdes på grund av motstånd från inhemska och etniska organisationer, samt kontoret för Attorney General of the Nation, även om konstitutionell natur av tidigare virtuella konsultationer inte erkändes.

Åtgärder för hälso- och sjukvård har inte beaktat de förslag som har utformats av ursprungsbefolkningen inom ramen för det ursprungliga systemet för egen och interkulturell hälsa (SISPI).

Tillgången till utbildning för inhemska barn och ungdomar har inte garanterats tillräckligt, eftersom enligt uppgifter från folkräkning DANE 2018, endast 6% av de inhemska hushållen har internet täckning.

Till detta läggs till att de humanitära katastrofhjälperna som den nationella regeringen tillkännagav för ursprungsbefolkningar levererades i en minimiprocent, nästan tre månader efter att karantänen startade.

Skydd

En dom av första instans av Cundinamarca administrativa tribunal skyddade rätten till mänsklig värdighet och det existensminimum för inhemska samhällen.

Domen beställer den effektiva leveransen av akut humanitärt bistånd för total summa på 468.896, liksom leveransen av 17 488 biosäkerhetspaket för ursprungsbefolkningen.

Rapporten till FN: s föredragande ger också rekommendationer för att mildra den allvarliga och oproportionerliga effekten av pandemin när det gäller åtgärder från den nationella regeringen, samordnade med inhemska myndigheter och organisationer.

Slutligen uppmanas den nationella regeringen, särskild regeringschef Ivan Duque, att ta itu med de rekommendationer som gjorts och garantera ursprungsbefolkningen som individer för särskilt konstitutionellt skydd.Publicerad: juli 2020

Flera artiklar om: Ursprungsfolk  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe