Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Olika men inte sprida, tillsammans mot våld mot kvinnor och flickor

Kvinnorörelsens Partnerskap "Nidia White"

LatiCes översättare: Veronica Widén


Movimiento de Mujeres -Nidia White- Puerto Cabezas
Bilwi – Puerto Cabezas,
Región Autónoma Costa Caribe
Norte de Nicaragua

Nidia White Missionen stärker individuella samt kollektiva kapaciteter av kvinnor för att förebygga jämställda relationer och möjligheter som leder till att förbättra livskonditioner och bemyndigandet av kvinnor genom aktivt deltagande av kvinnor och sensibiliseringen, främjandet, utbildningsprocesser, ackompanjemang, konsultering, tillhandahållande av tjänster och förekomst av reproduktiv hälsa på landsbygden, kampen emot våld och ekonomiska rättigheter av kvinnor på kommunal, regional och nationell nivå.

Visionen av Nidia White. Att vara en ledande association i att främja aktioner som underlättar utvecklingen för kvinnor av olika etniciteter som en kontribution av fördjupningen av den Autonoma Regionen av den Karibiska Kusten av Nicaragua, genom styrkandet av tekniska, professionella, individuella och kollektiva kapaciteter av kvinnor.

Institutionella mål. Objektiven som vägleder Organisationens aktiviteter Kvinnorörelsen “Nidia White” är följande:

 • Styrka identiteten av de organiserade kvinnorna, främja det aktiva deltagandet i rum för att ta beslut.
 • Främja det effektiva försvaret av kvinnors rättigheter i lokala, kommunala och regionala instanser i aspekter som: Rättigheten till sexuell reproduktion, kampen emot våld, ekonomiska rättigheter.

Bakgrund och Motivering
Bakgrund. Rörelsen “Nidia White”, med huvudkontor i Puerto Cabezas, grundades på slutet av 80-talet som en produkt av sociopolitiska nödvändigheter under den perioden, i initiativet av en grupp av kvinnor som var villiga att kontribuera till processen av socialt deltagande och återföreningen av familjer från den Karibiska Kusten av Nicaragua. Namnet av Associationen är- Nidia White- Namnet av en ung hjältinna som dog under krigs period och gavs ut i ära utav hennes försvar och kamp för rättigheterna av invånarna på kusten, och särskilt för kvinnors rättigheter.

Den juridiska personligheten av Kvinnorörelsens Partnerskap “Nidia White” uppnåddes av Dekretet No. 348 den 20 september, publicerat i La Gaceta, Den Officiella Tidningen No. 186 från den 28 september 1990. Föreningen har sedan starten grundat åtgärder för att konvertera kvinnan till ett subjekt av sin egen utveckling inom familjemiljön och i kamp emot våld, på samma sätt som sitt inträde i det sociala, politiska, ekonomiska och produktiva livet av regionen.

Kvinnorörelsen Nidia White har bland sina prioriteringar motverkandet av våld som erbjuder integrerad uppmärksamhet till flickor, pojkar och kvinnliga offer och överlevande av våld inom familjen, samt sexuellt våld, som riskerar att förlora livet på grund av de angripna, under dessa år har de stärkt sina tjänster inom juridisk rådgivning, ackompanjemang och juridisk uppföljning, individuell och kollektiv psykologisk vård, förebyggande och incidenter i transformativa förändringar genom främjande och försvar av mänskliga rättigheter med en interkulturell strategi, och som skyddar inhemska kvinnor, afro-ättlingar och mestiskvinnors rättigheter på Nicaraguas karibiska kust.

Kvinnorörelsen Nidia White, har under de senaste åren jobbat inom olika teman angående Motverkandet av våld i hemmet, Förstärkning av omfattande hållbar vård, och ekonomisk makt till offer och överlevande av våld mot kvinnor, Sexuella rättigheter samt Reproduktiva rättigheter till kvinnor. På så sätt: har vi upptäckt olika aktiviteter genom kapaciteter, verkstäder, möten, forum, marscher, informativa mässor, radikala program och TV-program med följande mål:

Flickor, Barn, skyddade Kvinnor, Flickor, Barn och Kvinnor i öppen vård, Barn och Unga, Barnmorskor, ECMAC (Gemenskapens Leverans av Preventivmedel), Lärare, Studenter, Föräldrar, Kommunikatörer och Rapportörer, Hälsopersonal, Nätverk av Kommunal Hälsa, Kvinnliga Facilitatorer, Barnmorskor, Medarbetare/Volontärer (COLVOL), Wihtas/Domare från kommunen, Promotorer, Religiösa Ledare (Präster), Kvinnogrupper för ekonomisk makt, Chef för Sektionen av den Nationella Polisen, Ungdomsförbund, Sociala Organisationer och Institutioner. På samtliga vis, räknar “Nidia White” med vandrarhemmet “Hoppet” åt offer och överlevande av våld hemmet, vilket är det enda regionala vandrarhemmet som riktar integrerad fokus emot barn och kvinnor som är offer och överlevande, och är det enda regionala vandrarhemmet som erbjuder vård till barn och kvinnor som är offer och överlevande av våld med syfte att förebygga, skydda och försvara mänskliga rättigheter.

"Nidia White" har arbetat med att försvara rättigheter med tonvikt på delat ansvar, vilket möjliggör en förstärkning av deltagandet av nyckelaktörer som: (ledare och kvinnliga ledare, Wihtas / gemenskapens domare, promotorer, ledare och religiösa ledare, ungdomar och ungdomar, polischefer, kvinnonätverket mot våld).

Fokusområden
Kvinnorörelsen Nidia White, är det enda integrerade centrum för uppmärksamhet åt offer och överlevande av våld och sexuell misshandel i hela RACCN regionen utav vilket vi tar emot mottagare av de olika kommunerna, våra tjänster lånar ut kommunen Puerto Cabezas-Bilwi.

Vi tillhandhåller följande tjänster:
 • Psykologisk tjänst.
 • Laglig rådgivning, konsult, reception för anmälningar, förberedelse för rättegångar, extra domstolsförfaranden för underlåtelse.
 • Utbildning, på kommunal nivå och av bostadsområden i skalor med prevention av sexuellt våld, sexuellt utnyttjande och spridning av könssjukdomar, sexuella och reproduktiva rättigheter, Nya maskuliniteter, och en utbildning till preventionen av våld av religiösa ledare.
 • Socialt stöd.
 • Boende, integrerade tjänster vad gäller boende, som inkluderar mat, utbildning, kläder, hygienartiklar.
 • Terapigrupper av självhjälp till överlevande av våld.
 • Utbildning till mödrar och handledare till flickor som är offer av sexuellt våld.
 • Kampanjer av frisättning i motverkandet och uppmuntrandet av anmälan.
 • Den enda boende som existerar i hela regionen.
 • Integrerade interkulturella och flerspråkiga tjänster.
 • Uppmuntran av familjevärderingar som främjar preventionen av våld emot kvinnor.

Scheman av tjänster
Måndag till fredag kl. 8.00 till 18.00 och tjänster i boendet dygnet runt.

Antal tjänster som erbjuds:
Rörelsen tar emot ungefär 15 överlevande varje dag i sina kontor, de flesta för extra rättsliga förfaranden, mat, våld och psykologi.

2018, inom området för laglig rådgivning, behandlades 1 553 användare.

I det skyddat boende togs emot 237 flickor och ungdomar, främst från byn och pga. sexuella brott som begicks inom deras familjer eller av närstående.

Vår organisations engagemang är att förebygga våld mellan kvinnor och män som inträffar mot inhemska, afro-härstammande och mestis kvinnor och barn vid norra Karibiska kusten i Nicaragua med en interkulturell inställning som respekterar regionernas världssyn och autonomi.

Viktiga fall med vilka det har formulerats för att möjliggöra uppmärksamhet och förebyggande av rädsla för våld mot kvinnor och flickor.

"Ingen typ av våld är försvarbart"

Behandlingar 2016 tom. juni 2019
Behandlingar 2016 2017 2018 2019 Totalt
Legal rådgivning 1141 1042 1572 1259 5014
Psykologisk 239 256 110 106 711
Läkarvård 200 200 400
Boende 256 287 265 186 994
Totalt av behandlingar mellan 2016 och juni 2019 7119


Publicerad: augusti 2019

Flera artiklar om: Genus • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
 • © 2008 LatiCe