Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Män mot våld

Despuesdetodoblog
LatiCes översättare: Stella Moreno

Maskuliniteter

"Där de kallar oss kommer vi att dela detta nya sätt att vara en man, annorlunda och på väg till jämlikhet. Att förändra liv, omvandla machosamhället"
Oscar Iván Jiménez Mata.

I tider när fall av våld mot kvinnor har större medias bevakning och för att bidra till upphörandet av alla former av aggression mot kvinnor, barn och utsatta grupper "despuesdetodo.blog.wordpress.com" presenterar en intervju med Oscar Iván Jiménez[1] chef för "Män mot våld". Maskulinitet och dess effekt på samhället, en fråga som berör män och kvinnor eftersom vi tillsammans bidrar till (de)formation av salvadoranskt samhälle. Att lära oss ta bort mönster som fastställts av vår omgivning kommer att bidra till en bättre El Salvador.

–DT: Vad är "maskulinitet"?

-O.J: Det är så som samhället lär och berättar för män hur de måste bete sig, vad de måste tänka och hur de måste hantera sina känslor. Det är normer uppdrag, mandat, krav och roller som män och kvinnor lär sig från födseln."

–DT: Hur upplever du manligheten i det Salvadoranska samhället?

Man lever under det patriarkala systemet, med budskap om mannens överlägsenhet, androcentrism, misogyni, vuxen centrerad, drivande av mannens idéer och vanor, stor oansvar som far, mycket våld. Ingen kan ifrågasätta mig. Män ska inte visa frustration och rädsla. Männen belönas för att ha flera sexualpartner.

–DT: Vad bidrar frågan om maskulinitet till att bygga ett samhälle fritt från våld mot kvinnor, barn, personer med funktionsvariation och den befintliga sexuella skillnaden?

-OJ: Vårt förslag att granska och bygga nya antimacho maskuliniteter som en del av erfarenheterna samt de akademiska förslagen till förändringar i attityd och tankar, med hög grad av framgång. Vi möter män, med metodologiska processer i deras rädsla, trauma, barndomstrauma, förluster och olösta konflikter som accepterar att de inte helt har levt ut sina känslor, att deras roller och erfarenheter har begränsats genom att visa det falska överlägsenhet av att vara en man. Vi föreslår bilda icke-binära alternativ till att vara det, att leva ut känslor och upplevelser som förnekade. Vi föreslår en förändring eftersom de älskar sig själva och i den promenaden gynnar de familjer, vänner och omgivningar.

Vi förändras till att vara annorlunda män, där kvinnor och barn gynnas, vi får dem att förstå om deras rättigheter, inkludering och genus, för att identifiera vad som är lärdomar som kränker kvinnor, barn, ungdomar och äldre.

Vi arbetar mycket för att lära oss om rädsla för det olika. Vi fokuserar om rättigheter, genus och genom vetenskapliga strategier närmar vi oss fobier mot HBTQ.

–DT: Vad är acceptans av utbildning i maskulinitet mellan män och kvinnor?

-OJ: I början, för 20 år sedan det var väldigt svårt, nu med publiciteten om ämnet kommer fram fler och fler män, av intresse eller trött på giftig maskulinitet och stannar i processerna. Förut arbetade vi teman bara med män, men för 8 år sedan arbetar vi också i det första kognitiva stadiet med blandade grupper; kvinnor bör granska vilka sexistiska beteenden som reproducerar och modifiera dem.

–DT: Finns det möjligheter till förändring eller introduktion av ämnet i läroplanen i MINED?

-OJ: Mycket negativ reaktion från regeringar, eftersom de är maskuliniserade regeringar och här handlar det om att ge makten, sänka nivåerna av manlig aggression, övergrepp, våldtäkt och trakasserier, vi arbetar med några genus enheter som nästan alltid har ingen budget och vi stöder frivilligt eftersom vi är engagerade i detta nya sätt att vara män. Vi skulle vilja kunna inkludera temat på alla nivåer och institutioner i staten, för här kommer vi att attackera och förändra rötter till allt våld.

–DT: Hur levs frågan om maskulinitet i traditionellt stängda institutioner och som PNC och väpnade styrkor?

-OJ: Bara vertikalt, jag har arbetat med poliser med lite hopp om att förändra modellen, även om det finns kvinnor men de arbetar med "maskuliniserade" sexistiska system. Med den väpnade styrkan försöker vi göra några förändringar utan framgång, frågan i dessa institutioner där mentalitet borde vara befriande och jämlik och inte auktoritära.

[1] Bachelor of Communications, magisterexamen i universitetsundervisning, ad honoren chef för HClaV - SV sedan grundandet för 20 år sedan, engagerat i de nya antipatriarkala maskuliniteterna, studier om maskulinitet, kön, sexualitet, gruppterapier (förlust, separationer och olösta konflikter), Assertiv kommunikation, konfliktlösning i Costa Rica, examen i Hegemonic maskulinitet och könsvåld vid UCA, Study on Power Structure and Feminicide, Diploma om "förstärkning av mänskliga rättigheter, processrätt och HIV", PAHO / WHO -Asoc. Atlacatl Vivo Positivo, National Forum "mot människohandel och sexual exploatering i El Salvador". Save the Children-Parlacen, Diplom om mänskliga rättigheter för barn och ungdomar ISNA, Diplom på teckenspråk. Kurs om migrerande barn, ensamkommande barn. El Salvador, ISNA. Kurs program. "Jag är också en person" ,ISNA okt-dec. Utbildningskurs för utbildare i internet kriminalitet.UNODC2009 bland andra studier.Publicerad: mars 2020

Flera artiklar om: Genus  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe