Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Latinamerika och Karibiens HBTQ gratulerar den interamerikanska domstolen

OTD

Latinamerika och Karibiens HBTQ organisationers koalition

Latinamerika och Karibiens HBTQ organisationers koalition, som arbetar inom ramen för OAS1 och bildades av de undertecknade organisationerna, vill gratulera den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheterna för sitt erkännande av transpersoners och samkönade pars mänskliga rättigheter. Erkännandet som ingår i det rådgivande yttrande OC-24/17 från den 24 november 2017, publicerad den 9 januari 2018.

Genom detta historiska uttalande bekräftar, den interamerikanska domstolen, att när det gäller mänskliga rättigheter sträcker sig staters skyldigheter att innefatta jämlikhet och icke-diskriminering av personer på grund av sexuell läggning, könsidentitet och genus uttryck. Detta gäller särskilt när det gäller att erkänna mångfaldsfamiljer och könsidentiteten. Yttrandet stärker det trängande behovet för regionens stater att anta åtgärder för att garantera den formella och reella jämställdheten mellan människor med olika sexuella orienteringar, identiteter och genus uttryck i Amerika.

Domstolens rådgivande yttrande är att ses som en bekräftelse på de normer som sociala organisationerna inom HBTQ-rörelsen har framhållit i årtionden bland länderna i regionen, nämligen att vi är personer med mänskliga rättigheter och att staten har en skyldighet att ge oss ett fullt erkännande, garanti och respektera våra mänskliga rättigheter, utan diskriminering.

Vi vill gratulera den interamerikanska domstolen för att på kategoriskt vis bekräfta staternas skyldighet att garantera personer som korrigerat sitt genus eller kön, namn och bild i registren och / eller identitetshandlingar i enlighet med deras självupplevda köns/genus-identitet. Dessutom genom att specificera de rekvisiter som bör uppfyllas vid förfarandet. Däribland att det endast behöver grundas på den sökandes fria och välunderrättade vilja.

Vi gratulerar den interamerikanska domstolen för att kategoriskt visa att det är nödvändigt för staterna att garanterar samkönade par tillgången till allt som redan finns i befintliga rättssystemet, inklusive rätten till äktenskap. Detta för att säkerställa skyddandet av alla rättigheter för familjer, som bildas av samkönade par, utan diskriminering i förhållande till familjerna som bildas av par av olika kön.

Vi uppmanar alla OAS-medlemsländer att vidta de nödvändiga åtgärder för att påbörja de lagstiftande, administrativa och rättsliga reformerna som är nödvändiga för att anpassa sina rättssystem, tolkningar och intern praxis till de standarder som fastställs i den interamerikanska domstolens rådgivande yttrande nr 24.

--------------------------

1 Latinamerika och Karibiens HBTQ organisationers koalition, som arbetar inom ramen för OAS, är ett regionalt nätverk av organisationer vars strategiska mål är synlighet, påverkande och mobilisering för att säkerställa det totala och systematiska åtagandet från OAS och det systematiska regionala skyddet av mänskliga rättigheter. Detta för att skydda och främja HBTQ personers mänskliga rättigheter i den Amerikanska hemisfären. 2006 utformades och främjades koalitionen av lokala aktivister inom ramen för Amerikas regionala konferens - Framsteg och utmaningar av handlingsplanen mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och korrelativ intolerans, som ägde rum i juli 2006 i Brasilia. Koalitionens första möte hölls i Panama i maj 2007. Detta i samband med att OAS: s 37: e generalförsamling ägde rum. För närvarande består koalitionen av 53 organisationer från 27 länder i Latinamerika och Karibien.Publicerad: februari 2018

Flera artiklar om: Genus  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe