Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Cirkulär om utbildning för transelever fyller ett år

OTD
LatiCes översättare: Lina Muktar Mohageb

Chile. Bestämmelse 0768 markerar ett före och efter i kampen för transpersoners rättigheter i chilenska skolor. Bestämmelsen, som lanserades för ett år sedan av utbildningsdepartementet tillsammans med transrättsorganisationer och resulterade i ett cirkulär, erkänner några av de rättigheter som specifikt rör transelever.

Rätten att få ens valda tilltalsnamn respekterat, rätten till att välja den skoluniform som bäst matchar ens könsuttryck, samt rätten att använda det badrum en är bekväm med är exempel på vad som styrktes i cirkuläret. Detta skedde med hjälp av Andrés Soffia, som ansvarar för utbildningsdepartementets enhet för medborgligt deltagande under president Bachelet.

Utarbetandet av dokumentet tog flera månader av samtal, där transrättsorganisationen Organizando Trans Diversidades (OTD) förklarade det de kämpat för genom åren, bland annat rätten att få ens valda tilltalsnamn respekterat, och fördömande av de problem som uppstår när informationen på elevers skol-ID inte stämmer överens med deras utseende.

Samarbetet mellan OTD och utbildningsdepartementet har öppnat nya vägar. Att åkalla alla barns rätt till en utbildning och erkänna de olika identiteter som barn och ungdomar kan ha understryker vikten av att skydda elevers värdighet.

"Vi har uppnått en av världens mest utvecklade skolpolitiker för könsminoriteters rättigheter. Det finns inga jämförbara exempel i världen med sådana konkreta frågor", förklarar Andrés.

Fabián, en pojke som gick i fjärde klass på en skola i Santiago, Chile förra året, presenterade cirkuläret till sin skola och hade inte några problem med att få sitt namn respekterat, eller med att få bära den skoluniform och använda det badrum han föredrog. Idag studerar han på en universitetsförberedande skola och har påbörjat processen att ändra sitt juridiska namn.

För Michel Riquelme, OTDs verkställande samordnare i Chile som deltog i skapandet av dokumentet, är detta ett stort steg i rätt riktning för transcommunityt. "Jag känner att det är en viktig bestämmelse, ett institutionellt stöd för transelevers existens. Det är också ett hjälpmedel för skolor som har haft viljan att stötta transpersoner, men eftersom det tidigare inte funnits några officiella direktiv möttes de ofta av ifrågasättanden av andra skolmyndigheter eller representanter", uttryckte Michel.

Michel önskar dock att skolor hade fått utbildning innan dokumentet antogs. "För många skolor blev det här en het potatis som regeringen kastade in utan verktyg att behandla frågan". Detta hjälper OTD att ändra på genom OTEDUCA, en enhet som jobbar för att öka medvetenhet om könsminoriteter.

Det går dock inte att bestrida vikten av cirkuläret. "Det möjliggör att transelever ens kan försvara sina identiteter och könsuttryck", förklarar Michel.

OTD får dagligen förfrågningar om utbildning inom transfrågor, och även om de önskar besvara alla förfrågningar så är det inte möjligt. Därför rekommenderar de att skolor jobbar direkt med eleverna i fråga, använder sig av cirkuläret och först och främst lyssnar på vad eleverna själva uppger sig behöva. "En behöver inte vara expert på transfrågor för att respektera transpersoner. Det handlar helt enkelt om att lyssna på vad transpersonen i fråga behöver och att avsikta hjälpa till med att hitta en lösning", förklarar Michel.Publicerad: maj 2018

Flera artiklar om: Genus  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe