Latice - Latinamerika i Centrum

-

Obama undertecknar lagförslag som skyddar Monsanto

Jaime Moreno Dueñas
Grupo Semillas
LatiCes översättare: Jonas Aissi

Obama undertecknar lagförslag som skyddar Monsanto

USA:s president, Barack Obama, undertecknade nyligen ett lagförslag som författats av företaget Monsanto i syfte att tjäna tusentals miljoner dollar. Monsanto Protection Act, som förslaget heter, gör det möjligt att upphäva federala domstolars beslut när det gäller experimentell plantering av GMO-grödor i hela USA.

I och med detta beslut har regeringen inte längre någon makt att avskräcka Monsanto och andra bioteknologiska företag från planteringen eller skördning. Efter Obamas slutgiltiga godkännande finns inte längre någon möjlighet att föra rättsliga tvister mot dessa företag. Korrupta livsmedelsföretag är nu auktoriserade att plantera och sälja GMO-produkter och GE-frön. Det var inte så länge sedan Monsanto avvisade studier över riskerna med GMO. Vi ser nu effekterna av att multinationella företag äger regeringen.

Motståndarna till det bioteknologiska jordbruket har vid flertalet tillfällen framfört stämt det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) av procedurskäl för att störa regleringsprocessen och underminera reglering baserad på vetenskap. Dessa krav har också lett till otroliga begräsningar av USDA:s medel och gett utrymme för förseningar av godkännandet av nya produkter. Dessa skulle i sin tur öka amerikanska bönders livsmedelsproduktion och förbättra deras ekonomi samt konkurrenskraft på världsmarknaden. Aktivistgrupper har gjort de klart att de kommer fortsätta använda sig av det juridiska systemet för att utmana godkännanden av majs, soja och andra grödor som framställts på bioteknologisk väg. De har också öppet deklarerat sin intention att utnyttja rättstvister som ett sätt att förhindra att ny teknologi blir tillgänglig för producenter och konsumenter – Monsanto Corp.

För att upprepa, denna nya lag tvingar USDA att godkänna alla tillstånd för GMO-sädesslag som Monsanto och andra bioteknologiska företag önskar, oavsett vad. Är detta verkligen en demokrati? Hur kan stora företag vara kapabla att vara den sista instansen i beslutsprocessen. Regeringen verkar endast existera för att ge befolkningen illusionen av att det var de som tog beslutet. Barak Obama tog inte det här beslutet, det gjorde Monsanto. Så, vem är det då som äger företaget Monsanto?

Monsantos huvudsakliga aktieägare är Fidelity Investments, The Vanguard Group och State Street Corporation. Alla dessa är stora finansiella institutioner. Dessa tre institutioner har en hand med i spelet i alla de sektorer och alla de stora företag som de kontrollerar. Dessa tre institutioner äger alla stora bioteknologiska företag som tillverkar GMO grödor, till exempel Amgen, Genentech och Genzyme. Tycker du inte att det är konstigt? Här har vi stora multinationella företag som i sin tur är stora finansiella institutioners egendom. De multinationella företagen påverkar regeringen och de finansiella institutionerna äger företagen. I det här fallet är det alltså de finansiella institutionerna som styr regeringen. Följaktligen bör vi fråga oss, vem är det som äger de finansiella institutionerna? Det är lätt, det gör Federal Reserve. Du måste titta på ägarna och skaparna av pengar, vilket i vanliga fall brukar leda till några få familjer som Rothschild och Rockefeller.

Hur länge ska vi tillåta att dessa “personer” kontrollerar vår livsmedelsförsörjning? Hur länge ska vi bortse från att de kontrollerar sjukvård, energiförsörjning och den finansiella industrin? Varför har vi gett vår makt till en liten grupp personer och företagen som de driver? Vad är deras historia? Vad har de varit involverade i? Hur hände det? Kanske förtjänar dessa handlingar en egen utredning. Den riktiga mänskliga erfarenheten är en som inte resonerar för många människor, vi håller alla på att vakna. Vårt samvete håller på att förändras och uppdagandet av nya sanningar spelar en viktig roll i förändringen av vår uppfattning. Att förändra vår uppfattning är i sig bara en avgångspunkt för att skapa förändring globalt. Dessutom börjar vi förstå att nyckeln till förändring är kärlek, fred, samarbete och acceptans. Ingen tvingar dig att göra något, du har alltid ett val. Det inkluderar besluten du tar när det är dags för mat.Publicerad: april 2014

Flera artiklar av: Grupo Semillas  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe