Latice - Latinamerika i Centrum

-


LatiCe skapar rum för folkrörelserna så att dessa får möjligheten att skriva sin egen historia.

LatiCe söker

Volontärer som vill skriva artiklar eller hjälpa till med att översätta (spanska till svenska).
Kontakta oss: info@latice.org


Hjälp oss bygga broar mellan Latinamerika och Sverige.

Vill du bli medlem?


arkiv


Kampanjen emot Greta är ett index av förlorade värderingar

Roberto Savio *
Servindi
LatiCes översättare: Veronica Widén

Greta Thunberg
Foto: Greta Thunberg framför svenska parlamentet i Stockholm, augusti 2018. (Foto av Anders Hellberg - CC BY-SA 4.0)

Sedan den maktfulla demonstrationen av hundra tusentals studenter i 1000 städer emot klimatförändringen, en oväntad kampanj "avmystifiering" och demonisering har startats emot Greta Thunberg, den svenska ungdomen som grundade rörelsen. Efter en undersökning i media, sociala medier och websidor, kan denna kampanj divideras i fyra olika grupper.

Den första skulle kunna kallas för den dumma. En sekreterare rapportera en bild på när Greta äter en banan, och menar att detta visar på att det finns en dubbelmoral. Hon vill reducera gasutsläppen, och sen äter hon bananer som är importerade från långt håll. Varför äter hon inte ett äpple som är producerat lokalt i Sverige?

En annan sekreterare observerar att Greta har två stora vackra hundar, men båda de hundarna borde äta kött, och nötkreatur är den främsta källan till metan utsläpp (som har en mycket starkare påverkan än C02) och ett nötkreatur använder sig av upp till 15.000 liter av vatten innan den når åldern för slakt.

Därefter, uppmärksammar en tredje sekreterare att Greta inte åker flygplan, men att med användandet av tåg förbränns helt klart elektrisk energi, som i grund och botten är fortsättningsvis genererad av kol.

Det finns även en föreläsare som protesterar högljutt eftersom hon har köpt en smörgås på tåget, som kommer i en plastförpackning, och på sätt påverkar hon miljöförstöring orsakad av plast i haven.

Vi är helt klart på kungariket av dumheter, eftersom det är helt omöjligt för någon att göra något i denna värld, utan att bidra till miljöförstöring. Detta kan bara ändras när det politiska systemet rättar till vår livsstil (vi noterar att, som det ser ut nu, så är detta osannolikt!). Om Greta bad hennes föräldrar att ge bort hennes två hundar, inte rörde sig alls runt om i Stockholm, och bara åt lokala äpplen, skulle detta verkligen bidra till en viktig kontribution till ett bättre klimat? Eller är det mer konstruktivt att göra en kampanj och mobilisera hundra tusentals människor?

Den andra gruppen kan kallas för de avundsjuka. De här är vetenskapsmän inom klimat som överallt har skrivit att de har börjat kämpa emot klimatförändringen, även innan Greta var född (som idag är 16 år gammal).

Hur kan de ha blivit ignorerade och att en flicka nu har lyckats mobilisera människor från hela världen? Det finns ingen självkritik i akten av dem som varit inkapabla av att inspirera och kommunicera med studenter.

Dessutom, har Greta inte gjort kampanj som expert. Hennes budskap i Davos, Bryssel, överallt, var: snälla lyssna på vetenskapsmännen. Det finns ett gammalt kinesiskt ordspråk som säger: bråka aldrig med dina allierade.

Den tredje gruppen är purister. De har omfördelat information från svenska reportrars överallt som fördjupar sig i Gretas bakgrund, och funnit att hennes föräldrar är ekologiska aktivister, att hennes pappa alltid har stöttat henne, och att hon har fått influenser från en känd aktivist som har varit bakom henne i varje steg.

De påpekar att för att tro på Greta så hade det varit nödvändigt att hennes föräldrar hade visat sig vara likgiltiga emot miljöfrågorna, och att hon borde ha varit helt främmande gentemot de ekologiska rörelserna.

Och den här kampanjen fortsätter, trots att alla svenska reporters har deklarerat gemensamt att Greta inte har varit ett instrument av någon, och att det enda hon gör är att uppfylla hennes kompromisser.

Och varför, för guds skull, har ett mentalt funktionshinder som kallas Aspergers Syndrom, som konverterar en person av ett sinne, likgiltig med igenkännanden, uppfyllelser och kompromisser?

På samma vis, i ett brev till Le Figaro, ifrågasatte en av puristerna om det är logiskt att sätta hundra tusentals studenter från hela världen "under guiden av en zombie".

Denna kategori inkluderar även många av de som klagar på att Greta inte anmäler akten av att Sverige tjänar pengar med vapenexporten. Greta har inte anmält någon, så de ansvariga är nöjda.

Greta har inte indikerat någon kampanj emot finanser eftersom hon inte förstår att bara genom att omfördela finanserna så går det att ändra på klimatet. Och på sätt, successivt, i enighet med linserna vilket genom hennes kritiker ser på henne.

Och så klart, så finns den mest legitimerade gruppen, paternalisterna. Det handlar om en fysisk grupp som inkluderar de som påstår att de unga inte vet någonting om det riktiga livet och att inget seriöst kan åstadkommas från rörelsen av studenter, inte minst från att inte lyssna på de äldre. Deras plats är i skolan, inte på gatan, de är inte mogna nog att förstå teman som kräver vetenskaplig preparation.

Ett exempel är ett brev som publicerades i Corriere della Sera, där någon observerar att de unga nu för tiden läser knappt några böcker, de använder smartphones hela dagen och de ignorerar klassisk musik eller teater: de saknar det nödvändiga allvaret för en riktig förändring.

Ett extremt exempel på hur paternalismen är sammankopplad till patriarkatet var en kommentar från en välklädd vuxen i en grupp som observerade studenterna demonstrera emot klimatförändringen: "Jag frågar mig själv hur många av flickorna är fortfarande oskuld." När han fick frågan om förknippningen mellan oskuldhet och klimatförändringen, var svaret: "Ja, så länge en flicka är oskuld, så kan hon ha illusioner, men inte efteråt".

Dessa olika reaktioner emot en ungdom som helt enkelt ber om att få växa upp i en hållbar värld är helt klart representationer av hur mycket samhället har ändrats i det senaste decenniet.

Vi har kommit en lång väg. Perioden efter det andra världskriget har karaktäriserats av nödvändigheten till att rekonstruera, att göra uppoffringar, att göra Europa till en ö av fred, av att tro på att politiken var ett aktivt verktyg för att förbättra samhället.

Vissheten av de unga av att de skulle vara bättre än sina föräldrar, var tron av alla. Politiska rallyn såg miljontals av människor på gatorna, med förhoppningar och kompromisser. Alla vi vet hur denna idealistiska värld kollapsade. Med nedrivningen av Berlinmuren, blev ideologierna de första som försvann. Nyckelordet var pragmatism. Men det var en fängslad pragmatism av den neoliberala filosofin som var oberörbar. Som Margaret Thatcher uttryckte sig, det finns inget annat alternativ (TINA). De sociala kostnaderna var improduktiva, och finanserna kostade liv, utan att vara länkad till ordet av produktion.

Statens makt blev reducerad till minimal nivå. Vi bör komma ihåg att Reagan föreslog avskaffandet av utbildningsministeriet samt total privatisering av hälsoverket. De Förenta Nationerna ansågs vara föråldrade: handeln, hjälper inte.

Under tre decennier, sedan Reagan (1981) fram till den stora finansiella krisen i år 2008, var mottot: konkurrera, bli rik, på nationell nivå samt på individuell nivå. Politiken konverteras enbart till en administrativ aktivitet, utan en långsiktig vision.

Introduktionen av Internet ändrade samhället till ett interaktivt nät och ansluten till relationer baserade på plattformar för utdelning, i ett nät av virtuella parallella världar där det letas tillflykt och undvikandet av offentlig aktion.

Medierna, förföljda av en nedbrytning av komplexitet av informationen, koncentrerad i eventen och ignorerar processerna. Televisionen passerade i grund och botten i fältet av underhållning med program som gav form till den populära kulturen, så som Gran Hermano, eller L'Isola dei Famosi (Kändisarnas ö). Girigheten övervägdes som bra för samhället och Hollywood lovordade det. Vi alla levde i en finansiell bubbla som fick ett utbrott i 2008. Det var klart då att politiken inte kontrollerade finanserna, utan tvärtom.

Sedan Bloomberg, för att rädda banksystemet, var USA tvungna att lägga ned 12,8 miljarder dollars, Europa 5 miljarder, 1,6 miljarder bara för att stabilisera Euron.

Kina spenderade 156.000 miljoner och Japan mer än 110.000 miljoner.

Ingen vet med säkerhet hur mycket det kostade för världen att rädda sitt banksystem, som var (och är) utan någon kontroll eller någon reglerad organism.

Om den betalda kvantiteten för att rädda bankerna hade distribuerats bland de 7.500 miljonerna människor i världen, hade var och en fått 2.571 dollars. Tillräckligt för att initiera en frenesi av förvärv, speciellt i södra delen av världen, med en enorm stigning i produktionen.

Det hade löst i princip alla sociala problem i världen, identifierade som Millenium Målen av de Förenta Staterna i en överenskommelse som skrivits på av alla länder.

Men, på så sätt, så är bankerna viktigare än människor... och med sina olagliga aktiviteter, har de otacksamma bankerna betalat böter på totalt över 800 000 miljoner dollars, sedan deras räddning.

Vi kommer ihåg att girigheten var redan lovordad av Hollywood i 1987 av Gordon Gekko i den kända filmen "Wall Street". Gekko säger: "Girigheten, saknar ett ord, och det ordet är bra".

Det är inte en slump, att under den finansiella krisen i 2008, den första Australienska ministern Kevin Rudd uttryckte sig: "Det är dags att erkänna att vi inte lär oss hela läxan av ideologin av den goda girigheten".

Och i året därefter, i ett tal framför den italienska Senatorn, kardinalen Tarcisio Bertone sa: "Vi har gått från den fria marknaden till den fria girigheten".

Och många manifestationer från det globala civila samhället, så som det Globala Sociala Forumet, har varit anmälda till inlämningen av politiken över finansiering, och hur de har tagit emot resultaten.

Men efter 30 år av "girighet-är-bra" kom den stora finansiella krisen i 2008, var de skyldiga för oansvaret av det finansiella systemet.

Denna kris ledde till en negativ social påverkan som var rädsla: rädsla över arbetslöshet, rädsla över framtiden, rädsla över terrorism.

Det blev klart att den sociala hissen som hade fungerat sedan slutet av andra världskriget hade gripits, med miljoner unga från hela världen som var fast i den. Själva Amerikanska drömmen var i krisläge.

Och ett nytt decennium landade, ett av rädsla. Som det är vanligtvis i lägen av rädsla, uppstår ett nytt narrativ. Efter 30 år girighet, har vi nu ett decennium av rädsla. Neoliberalismen, TINA, har förlorat kredibilitet. Alla politiska partier har svikit företagen av sina väljare.

Folket har blivit lämnade utanför eliterna, av de från systemet.

På så sett, sen 2008, de populistiska och nationalistiska partierna som har låtsats försvara folket, blomstrade över hela Europa, där de innan krisen var i princip obefintliga (förutom Le Pen i Frankrike). De fortsätter att blomstra.

Under de senaste holländska valen, ett nytt populistiskt parti, Forumet för Demokrati, vann 16 säten i Senatorn. Deras ledare, Thierry Baudet, har kasserat den förhäxade inventionen av klimatförändringen, avgudyrkan av den hållbara indoktrineringen av vänstern.

Detta är en position som är gemensam för alla populistiska partier. Dess framgång har varit att rikta rädslan mot de olika: olika religioner, olika tullar, olika kulturer ... med andra ord invandrare. Xenofobi har kopplats till nationalism och populism.

Varje år har det skett en minskning av reallönen, från anständiga jobb. De traditionella politiska partierna har förlorat trovärdighet och väljarna har valt nya politiker, som inte är en del av eliten, som talar på folks vägnar och betraktar det strålande förflutet som grunden för framtiden, och ignorerar någon teknisk utveckling.

Den sociala uppdelningen som grundades av den nya politiska kulturen gick in i full destruktiv hastighet. På bara tio år koncentrerade 28 personer i sina händer samma rikedom som 2 300 miljoner människor.

Det här är pengar som tas bort från den allmänna ekonomin och innebär att för varje miljonär finns tusentals fattiga människor.

Bara under det senaste året ökade 42,2 miljoner människor i världen med mer än en miljon dollar i finansiella tillgångar med 2,3 miljoner, det är därför som påven Francis säger att bakom varje stor egendom finns en social inteckning.

Det har tagit en lång väg att lämna världen som kom ut ur andra världskriget och nå den nuvarande: en värld där onormala fenomen, som krig och fattigdom, anses nu vara normala av de flesta ungdomar. Korruption, som naturligtvis alltid har funnits, har blivit ett annat naturfaktum.

Rädsla och girighet har förändrat vårt samhälle. Vi är mitt i en övergång, och ingen vet var. Det som är klart är att det nuvarande systemet inte längre fungerar och kräver väldigt seriösa korrigeringar.

Tidvatten av nationalism, populism och främlingsfientlighet tar oss tillbaka till de eländen vi hade glömt, istället för att ta oss framåt.

Valkampanjer är inte baserade på program utan på diskrediterande motståndare. När den kanadensiska premiärminister Justin Trudeau inte var överens med Trump sa hans handelssekreterare att det måste finnas en särskild plats i helvete för den kanadensiska premiärministern.

TV-debatterna har blivit en skola av incivility. Frågan är: går vi in i en ny era som bygger på incivility? För första gången i det brittiska parlamentets historia kan de olika motståndarna inte hitta en väg ut ur en folkomröstning baserad på fakta som allt är en lögn.

Vi måste erkänna att vi lever i en värld där positiva saker är få och långt ifrån varandra. Ett politiskt, kulturellt och socialt klimat där ingenting acceptabelt som legitimt, gömmer sanningen och manipuleras av fienden. Övergångsera, som ska kallas "den dåliga tankegången".

Reaktionen mot Greta Thunberg och hennes mobilisering är ett bra exempel på "dåligt tänkande". I stället för att väcka sympati och stöd utsätts denna unga kvinna för denna nya kultur av "dåligt tänkande".

Och ändå kämpar hon för planetens överlevnad, den enda vi har och var vi borde leva tillsammans, oavsett myter, religioner, partier och nationaliteter. Hon säger: fråga inte min generation om att lösa problemet med klimatförändringar, för när vi har vuxit kommer det att vara för sent. När hon fyller 50 år kommer det att finnas 10.000 miljoner människor, alla som bor i städer.

Men om bara tio år, när hon fyller 26 år, kommer mänskligheten att behöva 50 procent mer energi och mat och 30 procent mer vatten, ett element som redan är knappt i hela världen och det är en inkomstkälla för privata företag. Inte konstigt att hon försöker motivera till handling!

I stället för att väcka sympati och stöd utsätts denna unga kvinna för denna nya kultur av "dåligt tänkande".

Att rädda världen NU är ett meddelande som har kunnat mobilisera studenter från hela världen.

I den tid då "dåligt tänkande" är, istället för att stödja den, finns det de som tittar på vad de äter, vad deras hundar äter och vad som ligger bakom det och manipulerar det.

Med andra ord är vi i en tid där vi inte kan tänka positivt: en era som är markerad av girighet och rädsla, och med vad den nuvarande kulturen har gett oss: dåligt tänkande.

Det är mer än säkert att om Greta hade sålt sportkläder skulle det ha blivit accepterat som ett normalt fenomen, och ingen skulle märka om hon äter bananer eller äpplen. Det här är en bra indikator på hur vi har förlorat förmågan att drömma och gå vidare.

Ursprungligen publicerad på engelska och italienska på http://www.other-news.info/2019/03/the-campaign-against-greta-is-an-index-of-the-loss-of-values

------------------

* Roberto Savio är redaktör för OtherNews, Italiensk-argentinska Roberto Savio är ekonom, journalist, kommunikationsexpert, politisk kommentator, aktivist för social och klimatisk rättvisa och försvarare för en anti-neoliberal global styrning. Direktör för internationella relationer i European Center for Peace and Development .Han är medgrundare av Inter Press Service (IPS) och dess president Emeritus.Publicerad: april 2019

Flera artiklar om: Miljö  • LatiCe är en ideell förening med org. nr. 802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe