Latice - Latinamerika i Centrum

-

Rätten att drömma

Eduardo Galeano
Agencia Pelota de Trapo
Latices översättare: Martin Balke

Hur vore det om vi drömde oss bort en stund?
Om vi lyfter blicken för att se bortom det onda och föreställer oss att en annan värld är möjlig?


Rätten att drömma

Luften är inte längre förgiftad av mänsklig fruktan och passion.

På gatorna har hundar krossat alla bilar.

Folk körs inte längre runt av sina bilar, de blir inte programmerade av sina datorer, inte köpta av sin affär och de ser aldrig längre på TV.

TV:n är ett viktigt familjeminne och behandlas så som strykjärnet eller tvättmaskinen.

Brottet dumhet har blivit inskrivet i lagboken och begås av dem som lever för att ha eller för att tjäna pengar, istället för att leva för att inte leva mer, så som fågeln sjunger utan att först ha lärt sig sångteknik, och så som barnet leker utan att först ha lärt sig hur.

Inget land fängslar vapenvägrare men de som vill göra militärtjänst får alltid lov att göra det.

Ingen lever för att arbeta men vi arbetar alla för att leva.

Ekonomen bedömer inte levnadsnivån efter konsumtionsnivån och ej heller livskvalitén efter antalet saker man äger.

Kocken tror inte att hummern vill kokas levande.

Historikern tror inte att länder gärna blev invaderade.

Politikern tror inte att den fattige kan leva på att äta tomma löften.

Ensamhet ses inte längre som en dygd och ingen kommer att ta på allvar någon som inte kan retas med sig själv.

Döden och pengarna förlorar sina magiska krafter och det är varken för dödsattesten eller för rikedom som boven blir en ärbar gentleman.

Mat är inte en handelsvara eller något som används för affärskommunikation, för mat och kommunikation är mänskliga rättigheter.

Ingen dör av hunger eftersom ingen dör av undernäring.

Gatubarnen behandlas inte som om de vore avfall eftersom det inte finns några gatubarn.

De rika barnen behandlas inte som om de vore pengar eftersom det inte finns några rika barn.

Utbildning är inget privilegium för dem som kan betala för den och polisen är ingen förbannelse för dem som inte kan köpa den.

Rättvisa och frihet, två siamesiska tvillingar dömda att leva separata, har återförenats, väl klistrade, rygg mot rygg.

De galna mödrarna på Plaza de Mayo i Argentina är ett exempel på mental hälsa eftersom de vägrar glömma tiden då amnesi var obligatoriskt.

La Santa Madre-kyrkan korrigerar några fel i Moses tavlor och det sjätte budordet påbjuder firandet av kroppen.

Kyrkan dikterar också ett elfte budord som har glömts av Gud; "Älska Naturen som Du är en del av".

Världens öknar är åter beväxta med skog, och likaså har själens öknar försvunnit.

De hopplösa är hoppfulla och de borttappade kommer att hittas eftersom de är förtvivlade om att vänta så mycket och de gick vilse i deras sökande.

Vi är landsmän och jämnåriga med alla som önskar skönhet och rättvisa, som har fötts där de har fötts och har bott där de har bott, oavsett gränser på kartan eller i tiden.

Vi är icke perfekta eftersom perfektion förblir gudarnas tråkiga privilegium.

Men i denna värld, i denna värld av klåpare och idioter, kan vi bara leva varje dag som om den vore den första och varje natt som om den vore den sista.Publicerad: juli 2013

Flera artiklar av: Agencia Pelota de Trapo  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe