Latice - Latinamerika i Centrum

-

Mexiko: "De vill att grundskollärarutbildningarna ska sluta utbilda kritiskt tänkande pedagoger"

enRedando
LatiCes översättare: Julia Gabriel

Ayotzinapa Oaxaca motstår
Foto: www.casitacolibri.wordpress.com
Bildtext: Ayotzinapa Oaxaca gör motstånd

Radiokanalen Palabra Radio i Oaxaca intervjuade Yolanda Barranco Hernández, lärare och medlem i lärarförbundet, och Mare Advertencia Lírica, en hiphoppare och människorättskämpe av zapotekiskt ursprung.

Intervjun skildrar lärarnas motståndskamp i Oaxaca på senare tid och betonar grundskollärarutbildningen betydelse för att framtida pedagoger ska få ett kritiska förhållningssätt. Varför riskerar dessa utbildningar att försvinna? Även oberoende journalistiken är hotad och opinionsbildare förföljs. För den mexikanska regeringen har förtryck blivit en strategi.

"I över 30 år har vi kämpat för barnens framsteg", säger Yolanda Barranco Hernández. I denna utmärkta intervju analyserar hon lärarnas kamp i Mexiko. "Utbildningsreformen som är allt annat än utbildande är snarare en administrativ arbetsreform som tar ifrån lärarna många av deras uppnådda rättigheter", menar hon.

Hon beskriver hur denna reform ser ut, som Enrique Peña Nietos regering försöker implementera, och vilka lärarnas egna förslag är. "Utbildningsreformen leder till en privatisering av utbildningssystemet", understryker hon. Och mot slutet av intervjun säger Yolanda att "det är nödvändigt att alla överallt får veta hur vi har det här i Oaxaca, och även i Chiapas, i Guerrero och i Michocán, där våra kollegor fängslas, försvinner eller mördas, allt för att upprätthålla strukturella reformer som har som enda syfte att gynna en liten grupp mäktiga politiker och företagare".

Mare Advertencía Lírica, en kvinna av zapotekiskt ursprung från Sierra Juárez, hiphoppare och människorättskämpe, berättar även hon hur lärarförbundet i Oaxaca förtrycks inom ramen för den utbildningsreform som Enrique Peña Nietos regering vill genomföra. Hon analyserar detaljerat läget i Mexiko och berättar om den motståndskamp som såväl lärare som studenter och journalister för.

"I nuläget, från 2013 och fram till idag, har antalet politiska fångar ökat oräkneligt. I Oaxaca finns minst 75 politiska fångar. Och detta är en följd av att vissa grupper i samhället kriminaliserats. I Oaxaca har motståndkampen utkämpats såväl i stan som i byarna, folk protesterar, organiserar sig och gör kampen till sin egen, eftersom de inser att dessa strukturella reformer påverkar hela befolkningen. Staten svarar med att öka förtrycket. Tack vare alternativa medier och sociala nätverk kan vi sprida information om det som händer."

Den förtryckande mexikanska staten: regeringens taktik

"Det vi ser är att eftersom staten inte kan hejda kampen använder de sig istället av konstant förtryck och kriminalisering. Genom massmedia och andra medier som har stort inflytande över befolkningen bedrivs en smutskastningskampanj mot de politiska aktivisterna, och då särskilt mot lärarna. Och efter kriget mot narkotikakartellerna har det blivit väldigt farligt att vara journalist, något som även de få journalister som skriver om hur det ser ut i byarna blivit varse, inte bara genom censuren, utan även genom kidnappning, mord och hot", säger Mare.

Hon sätter även lärarnas kamp i samband med grundskollärarutbildningarna på landsbygden och med de 43 försvunna studenterna från Ayotzinapa.

"Det är studenterna på grundskollärarutbildningarna i Michoacán, Guerrero, Oaxaca och Chiapas som för denna kamp, eftersom det är de som stödjer de statliga skolorna och som bäst känner till den verklighet som de kommer att mötas av som verksamma lärare, det vill säga fattigdomen och byarnas marginalisering. Det är dessa studenter som har den djupaste politiska medvetenheten för de vet hur läget är i Mexiko. Och detta är så provocerande att staten vill göra sig av med dem". "De vill att grundskollärarutbildningarna ska sluta utbilda kritiskt tänkande pedagoger, pedagoger som kan hjälpa oss att organisera befolkningen och som förstår vår verklighet. Detta har lett till många ofrivilliga försvinnanden och oräkneliga brott mot mänskliga rättigheter. Det finns ingen som helst form av dialog med staten, de tänker driva igenom dessa reformer med våld"Publicerad: juli 2016

Flera artiklar av: enRedando  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe