Latice - Latinamerika i Centrum

-

Teater Pingüino som socialt uttryck i Araucanía (Radioprogrammet Voces de la Disidencia)

Equipo Comunicaciones Mapuche
LatiCes översättare: Lillemor Andersson

Chile.Det grundläggande syftet är att skapa ett gemensamt utrymme för olika konstnärliga uttryck, som främjar en anda av samarbete snarare än konkurrens och som stimulerar socio-kulturell utveckling, lagarbete och vänskap.

VOCES DE LA DISIDENCIA (Röster från oliktänkande) om ett viktigt initiativ i Araucania-regionen som kommer att genomföras i det område nära Anderna som också kallas Pucóns sjödistrikt, under dagarna 4 och 5 november och därefter i Temuco, den 11 och 12 november. Det handlar om Teater Pingüino i sin femte version.

Lyssna direkt på

Klicka för Volantes de Difusión

Klicka för att lyssna till Program Pucón, den 4 och 5 november/Word

Den femte säsongen för Teater- och Konstskolan, kallad "Teater Pingüino 2011" är ett inspirerande tillfälle att organisera och ansluta sig till grupper och andra sammanslutningar inom området, för att göra en medborgerlig insats. Den förlitar sig på autonomi, delaktighet och social integration, utveckling av sociala och teatrala färdigheter samt utbildning och förstärkning av lokal identitet bland ungdomar. Detta meddelar organisatörerna, som försäkrar att verksamheten inte har ett tävlingsinriktat utan inkluderande syfte.

Det handlar om ett urval av de uppsättningar som regionens olika skolteatergrupper eller workshops har utvecklat under året, och som samordnats enligt evenemangets karaktäristika. Det grundläggande syftet är att skapa ett gemensamt utrymme för olika konstnärliga uttryck, som främjar en anda av samarbete snarare än konkurrens och som stimulerar socio-kulturell utveckling, lagarbete och vänskap.

För att få veta mer om detta initiativ förmedlar vi en intervju med Felipe Gutierrez från kollektivet Mapuexpress och en av drivkrafterna bakom detta program, som samtalade med Jeannette Valenzuela och Jürgen Klap, båda lärare och bland initiativtagarna till organiseringen av den femte versionen av Teater Penguin. Vi övergår till intervjun.

För att även ta till vara den inspiration som Teater Pingüino utgör, påminner vi om att på Voces de la Disidencia tar vi som huvudsakligt tema upp konst för social förändring. Därför ville vi välja reflektioner av Stefanie Pacheco Pailahuals, en av värdarna för detta program, av Marcela Rodriguez från Kvinnornas karnevalståg, samt förebild och medarbetare som fotojournalist på Mapuexpress samt av Braulio Soto, trubadur, och i den ordningen presenteras deras åsikter i sammanfattning.

Micro-programmet Voces de la Disidencia med initiativet TEATER PENGUIN 2011, under ledning av Alfredo Seguel tillsammans med med ett urval inspirerande musikstycken.

Kontakter:Publicerad: november 2011

Flera artiklar av: Equipo Comunicaciones Mapuche  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe