Latice - Latinamerika i Centrum

-

I frågan om kulturella fadersarv

Ett problematisk Mänsklighetens fadersarv

Turismen med respekt till Mänsklighetens fadersarv
Sixto Vázquez Zuleta

Humahuaca ravinen var redan en internationell turistisk attraktion, besökt av både nationella som internationella turister, förstörd av graffiti, med en, ibland plundrad, ibland härjad, natur. Efter att Humahuaca ravinen förklarades som Mänsklighetens fadersarv har mer än 150 000 turister per år kommit på besök med resultat att priserna för fastigheter stigit.

En "Förvaltningsgrupp", bildas av arkitekter och antropologer med den enda ledningen av läns sekreterare av Kultur och Turism försöker, utan någon konkret förvaltningsplan, göra lite hit och dit utan varken tydliga målsättningar, lagstiftning eller specifika medel.

Det är därför investerarna befinner sig i Paradiset. Första klass turistiska attraktioner, en total frånvaro av regelverket, en befolkning som försörjer sig som herde eller av jordbruk. Humahuaca ravinen vill inte vara en andra Shri Lanka men den befinner sig bland två eldar. Å ena sidan finns den turistiska sektorn och en stat som är hungrar efter valuta, som satsar pengar i turistisk reklam och work shops för att dra mer och mer turister till området.

Största delen av de turistbyråerna nöjer sig med att anordna en dygnsresa till Humahuaca ravinen, var och en av dess byar, såsom Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera, Tilcara, Uquía, Humahuaca, har sina egna turistiska attraktioner.

Det verkar som om det här inte kommer att förändras för tillfället. I och med att en modern landsväg har byggts kommer restiden att förkortas med en timme. Målet att turisterna övernattar i området blir omöjligt att uppnå.

Till turistindustrins intressen motsätter sig bevarande röster av arkeologer, ekologer och, mer nyligen, de indianska gemenskaperna. Alla är förargade med de etnologerna, sociologerna och antropologerna som, utan att ens tänka på områdets utveckling, vill tillfredställa sin vetenskapliga nyfikenhet, Av den anledningen föreslås att den naturliga och kulturella fadersarvet bör behandlas med respekt. Det är ju på det stället den indianska befolkningen bosätter sig.

Områdets befolkning beklagar sig att myndigheterna betraktar dem som om de vore väktare för fadersarvet. De vill inte vara djurparkens djur i en djurpark i vilken det är andra som får inträdens vinst. Lokal befolkningen vill medverka till områdets bevarande likaväl som att det öppnas till turismen. De vill även vara med att dela vinsten som turisterna lämnar efter sig, samt att en del av den ekonomiska förtjänsten tillfaller deras by för att på så sätt bidra till att deras kulturella arv kan bevaras.

Om kulturella fadersarv

Kulturella fadersarv har det egentliga värdet att koppla ihop människor med idéer, samtidigt som den uppmuntrar till att kritisk granska. Även har kulturella fadersarv ett till ytterligare värde: att sätta i förbindelsen människorna som lever i en kultur med dem som lever i en annan så att de kan leva tillsammans i harmoni, i en värld i vilken homogena kulturella produkter kan anträffas.

www.toqo.com.ar


Publicerad: augusti 2008

Flera artiklar av: Sixto Vázquez Zuleta  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe