Latice - Latinamerika i Centrum

-

Offentligt uttalande från Red Andina de Video inför upphävandet av Lagen om audiovisuella kommunikationstjänster

Red Andina de Video
LatiCes Översättare: Lillemor Andersson

Dessa röster från de aldrig hörda,
är de som verkligen förtjänar höras.,
Och detta är meningen med den oberoende pressen. ,
Att göra det möjligt att höra de röster som förtjänar att höras.,
De röster som föds ur behovet att tala,,
och inte ur plikten att ljuga.,
Eduardo Galeano,
World Social Forum 2003

Under det andra mötet i "Red Andina de Video" ("Det andinska videonätverket"), en sammanslutning av filmskapare, tekniker och handläggare inom audivisuella media från sex provinser (Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja) samlade i staden San Miguel, Tucumán under "Festival Cortados", beslutar göra följande offentliga, gemensamma uttalande:

  1. Till förmån och stöd för "La ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual" (Lag 26.522 om audiovisuella kommunikationstjänster). Denna lag som bygger på 21 punkter för demokratiska radiosändningar, som startades 2004 av Coalición para una Radiodifusión Democrática (Koalitionen för demokratiska radiosändningar), ett utrymme bestående av hundratals medier, organisationer och kollektiv kopplade till kommunikation. Lagen antogs förra året med bred majoritet i de bägge kamrarna, efter debatter i hela landet och offentliga utfrågningar av parlamentsledamöter och senatorer.
  2. Att tillbakavisa det tillfälliga upphävandet av denna rättsregel av de federala domarna i Mendozas kammare, som ratificerade det förbudsföreläggande som utfärdats av den federala domaren Olga Pura de Arrabal efter en ansökan från den nationella parlamentsledamoten och peronistdissidenten Enrique Thomas. Han hävdade att en tänkbar underlåtenhet att följa deputeradekammarens förordning skett vid behandlingen av förslaget. Detta paralyserade dess tillämpning. Domaren är samma person som förbjöd Kanal 7s sändningar i Mendoza på begäran av entreprenören Daniel Vilas UNO-grupp. Mendozas federala kammare upprätthåller i frihet alla diktaturens förtryckarverktyg i denna provins och familjerna till offren för den statliga terrorn anklagar domstolen för att favorisera förtryckarna.

Från "Red Andina de video" (det Andinska videonätverket), en regional sammanslutning som försöker gynna och uppmuntra utvecklingen av utrymmen för utbildning och främjande av audiovisuell produktion, arbetar på ett kollektivt sätt och inser att det är nödvändigt att mångdubbla rösterna, demokratisera informationen och öppna mediemogulernas kommunikationsmonopol som i dag styr i Argentina.


S.M. Tucumán den 24 april 2010

Red Andina de Video
Gustavo Alfredo Caro (Tuc.), Maria Andrea Cajal (Tuc), Ariel Ogando (Jujuy), Adrián Ogando (Jujuy), Diego Ricciardi (Jujuy), Santiago Álvarez (Salta), Daniela Seggiaro (Salta), Hebe Estrabou (La Rioja), Luis Zarate (La Rioja), Lorena Jozami (Santiago del Estero), Nilda Raquel Quiroga (Santiago del Estero), Daniel Gerez (Santiago del Estero), Gustavo Nieva (Catamarca), Sergio Vasquez (Catamarca), Patricio Schwanek (Catamarca), Alvaro Medina (Tucumán), Emiliano Goyeneche (Tucumán) Pablo Ricci (Tucumán) Stöd och anslut er till nätverket

Diego Pigini Di Cienzo (Cordoba), Gustavo Escalante (Rosario), Nicolás Schonfeld (Bs As)
Kontakt: redandinadevideo@gmail.comPublicerad: maj 2010

Flera artiklar av: Red Andina de Video  • LatiCe är en ideell förening med org. nr.802440-4512 |
  • © 2008 LatiCe